Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Projekty Gminy Miasto Rzeszów

Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego, największym ośrodkiem administracyjnym, ekonomicznym, akademickim i kulturalnym południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego oraz handlu i usług. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem ludzi młodych, o dużym potencjale innowacyjnym co potwierdzają wysokie lokaty miasta w rankingach i konkursach ogólnopolskich. Rzeszów znalazł się w elitarnej grupie kilku miast polskich, w których mieszkańcy najlepiej się czują, ufają swoim władzom oraz są zadowoleni z wprowadzanych zmian. Od lat wprowadzane są tu niestandardowe programy edukacyjne jak: nauka języka chińskiego w przedszkolach, tworzenie w szkołach nowych specjalności na potrzeby inwestorów. Miasto dba o dobrą jakość życia mieszkańców także w zakresie organizacji czasu wolnego. W ofercie są liczne miejskie imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe (m.in. Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Wschód Kultury itp.). Przez cały rok można korzystać z zajęć Młodzieżowego i Rzeszowskiego Domu Kultury. Dopełnieniem tej oferty są parki i rozległe miejskie tereny zielone, ze ścieżkami rowerowymi, tzw. małą architekturą i placami zabaw, czy wzbudzająca wielkie zainteresowanie rzeszowska fontanna multimedialna. Do dyspozycji młodzieży jest również najnowocześniejszy w Polsce skatepark.
 

W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Rzeszów efektywnie korzysta z możliwości dofinansowania projektów mających na celu rozwój miasta.
 

Gmina Miasto Rzeszów zrealizowała łącznie 360 projektów współfinansowanych z UE. Łączna wartość tych projektów wynosi ponad 3,11 mld zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE stanowi ponad 2,21 mld zł. Największą część dotacji przeznaczono na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej (ponad 2,12 mld zł). Kolejne projekty dotyczyły: infrastruktury ochrony środowiska, i zapobiegania zagrożeniom (ponad 342 mln zł), edukacji (ponad 135 mln zł), nowoczesnych technologii i informatyzacji (ponad 51 mln zł), promocji
i współpracy międzynarodowej, turystyki i kultury (ponad 48 mln zł), infrastruktury sportowej (ponad 41 mln zł), infrastruktury ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej (ponad 29 mln zł), rewitalizacji (ponad 28 mln zł), projekty dotyczące bezpieczeństwa usług socjalnych, ochrony środowiska (ponad 3 mln zł) i inne o wartości ponad 4 mln zł
 

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich zostały zmodernizowane i wybudowane drogi oraz nowe drogi łączące miasto z autostradą A4 i drogą ekspresową S-19 Ponadto zakupione zostały ekologiczne autobusy, stworzono i wdrożono zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem publicznym, przebudowano i rozbudowano lokalny układ komunikacyjny dla potrzeb transportu publicznego. Obiekty publiczne zostały podłączone do Internetu szerokopasmowego a mieszkańcom miasta zapewniono darmowy dostęp do Internetu. Zrewitalizowano Rynek Staromiejski, wydłużona została Podziemna Trasa Turystyczna. Wybudowano oraz rozbudowano kanalizację sanitarną oraz deszczową na terenie miasta Rzeszowa. Ponadto m.in. wybudowano nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych, żłobek na osiedlu Drabiniaka, żłobek na osiedlu Bł. Karoliny, dobudowano nową salę gimnastyczną w SP nr 9, powstało także Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii, utworzono Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim. Liczne publiczne placówki oświatowe poddano modernizacji, dzięki której uległa poprawie efektywność energetyczna tych budynków. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do szkół i przedszkoli. W ramach infrastruktury sportowej stworzono nowoczesne zaplecze sportowe na Stadionie Miejskim. Dzięki dofinansowaniu projektów edukacyjnych poszerzono ofertę i atrakcyjność zajęć w rzeszowskich szkołach i przedszkolach.
 

Rzeszów może poszczycić się również realizacją licznych projektów dofinansowanych ze środków Budżetu Państwa oraz innych źródeł zewnętrznych. Suma zrealizowanych projektów  to 122, których łączna wartość  wynosi ponad 233 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 77 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na: rozwój infrastruktury sportowej w szkołach - budowy boisk, skateparku, białego orlika, hal sportowych, przebudowę i modernizację dróg, modernizację żłobków i innych instytucji publicznych w Rzeszowie, rewitalizację terenów zielonych, parków, likwidację barier komunikacyjnych  poprzez zakup pojazdów do transportu  osób niepełnosprawnych, modernizację i wyposażenie DPS-ów, montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz zapobieganie zagrożeniom poprzez utworzenie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego oraz doposażenie jednostek straży pożarnej na terenie Gminy.
 

Dzięki realizacji projektów wspartych dofinansowaniem Rzeszów stał się prężnie rozwijającym się miastem, które może pochwalić się nie tylko innowacjami, rozwijającą się infrastrukturą, ale także atrakcjami turystycznymi czy wydarzeniami kulturalnymi.
 

 


 

 *stan na dzien 14.02.2018 r.