Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej (...)"

Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej
w Gminie Miasto Rzeszów”

Projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

 

Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00.

Rekrutacja potrwa od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia 02 grudnia 2019 r.

W ramach prowadzonej rekrutacji będzie dostępne ok. 60 miejsc dla uczestników projektu, których dzieci zostaną objęte opieką w żłobkach biorących udział w projekcie.

Rozpoczęcie udziału w projekcie (objęcie opieką dzieci nowych uczestników projektu) będzie możliwe w terminie od rozstrzygnięcia naboru rekrutacji uzupełniającej do dnia 31.10.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji uzupełniającej to: 16.12.2019 r.

Miejsca w żłobkach objętych projektem dla dzieci osób zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego będą udostępniane sukcesywnie w momencie zakończenia udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 84 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w Gminie Miasto Rzeszów poprzez utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnością) w istniejących żłobkach samorządowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów do 31.10.2020 r.

Do udziału w projekcie zgłosić się mogą osoby zamieszkałe i płacące podatki na terenie Gminy Miasto Rzeszów, które sprawują opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat oraz chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, w okresie uczestnictwa w projekcie (jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.).

Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym  wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem osoby wskazane w §2, pkt. 2, pkkt. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” (tj. osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.).

Projektem objęte są następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie:

  • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18;
  • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a;
  • Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4;
  • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7;
  • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b;
  • Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b;
  • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19;
  • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22.


Dokumenty rekrutacyjne należy składać tylko i wyłącznie w żłobku objętym projektem, do którego będzie zgłaszane dziecko do przyjęcia.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu i żłobkach objętych zakresem rzeczowym projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie:

http://www.mzz.itl.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=861

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 532 467 488.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.