Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nabór w POWER : Młodzież solidarna w działaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”.
 

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.
 

Projekty których adresatami będą tak zdefiniowani młodzi ludzie będą przede wszystkim nakierowane na angażowanie odbiorców w aktywność społeczną, wolontariat.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:
•    organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    federacje lub związki organizacji pozarządowych
•    partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
•    jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
•    ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 15.06.2018 r. (do godz. 14.00).
 

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł.
 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projekty (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97%. Wymagany wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 3% wartości projektu.  Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 5 000 zł.
 

Więcej szczegółowych informacji na stronie:  https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118#Niezb%C4%99dne%20dokumenty