Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła nabór do programu "Demokracja w działaniu"

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie „Demokracja w Działaniu” w 2018 r.

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.  

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Preferowane będą wnioski organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, religię, wyznanie lub światopogląd, rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz organizacji zajmujących się obywatelską kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych szczególnie istotnych dla demokratycznego państwa prawa.

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Mogą to być:

•    zarówno inicjatywy dotyczące bezpośrednio: ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji lub sprawowania obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania  przez nie zasad demokratycznego państwa prawa;

•    jak i przedsięwzięcia służące: poprawie komunikacji i zwiększeniu zasięgu oddziaływania podejmowanych inicjatyw; lepszemu poznaniu i odpowiadaniu na potrzeby społeczności lokalnych i środowisk, do których adresowane są inicjatywy; budowaniu bazy sojuszników i wolontariuszy; pozyskiwaniu środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych).

Można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tyś. do 100 tyś zł. Na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Składanie oraz ocena wniosków odbywa się dwuetapowo. Na I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie organizacje wybrane na podstawie oceny wniosków wstępnych składają wnioski pełne.

Termin składania wniosków wstępnych w etapie I jest od 16 sierpnia do 16 września 2018 r.

Więcej informacji nt. naboru do programu można znaleźć:

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1