Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

               

 

Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej

 Umowa Nr 42/2015/OA/R/DK

Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 

Beneficjent:  Gmina Miasto Rzeszów
                        Ul. Rynek 1
                       35-064 Rzeszów

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 5 542 159,29 zł
Wartość dofinansowania: 1 110 405,25 zł
Koszty kwalifikowane: 2 467 567,24


Termin realizacji: 03.04.2013-31.08.2018

 


Opis projektu:


Celem realizacji niniejszego projektu jest ograniczenie emisji niskiej powstającej w skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów.  Miasto podjęło decyzję o realizacji niniejszego przedsięwzięcia gdyż od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odnotowuje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zawartości w powietrzu pyłu oraz benzo(a)pirenu.
 


Zakres rzeczowy:


W ramach projektu przewiduje się modernizację 11 budynków mieszkalnych, a w tym likwidację pieców węglowych, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. oraz c.w.u. i podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizację w zakresie zgodnym z audytami energetycznymi. Realizacji projektu towarzyszą działania edukacyjne zachęcające mieszkańców do korzystania z ekologicznych, czystych źródeł ciepła.
Niniejsze prace zostaną zrealizowane w budynkach przy następujących ulicach:
1.    Dąbrowskiego 2
2.    Kilińskiego 1
3.    Przesmyk 2
4.    Kr. Kazimierza 29
5.    Kr. Kazimierza 31
6.    Grunwaldzkiej 21
7.    Kopernika 14
8.    Bernardyńskiej 6
9.    Kopernika 10
10.    Targowej 8
11.    Bożniczej 6
 Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji projektu do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone zostanie 27,35% powierzchni ogrzewalnej w budynkach wielorodzinnych, położonych w centrum. Powstanie 26 szt. nowych węzłów cieplnych, zlikwidowane zostanie 153 szt. kotłowni, palenisk domowych opalanych paliwem stałym (węgiel, koks), a powierzchnia budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrośnie o 5 316,82 m2. Ponadto w wyniku realizacji projektu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń , w szczególności pyłów PM 10 o 3,1947 [Mg/rok], PM 2,5 o 3,0265 [Mg/rok] oraz nastąpi zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 547,24 [Mg/rok].
 

 

Stan realizacji projektu:

 

 1. Dąbrowskiego 2 - zadanie zrealizowane i zakończone w listopadzie 2014 r.
 2. Kilińskiego 1- zadanie zrealizowane i zakończone w listopadzie 2015 r.
 3. Przesmyk 2 - zadanie zrealizowane i zakończone w sierpniu 2018 r.
 4. Kr. Kazimierza 29 - zadanie zrealizowane i zakończone w sierpniu 2018 r.
 5. Kr. Kazimierza 31- zadanie zrealizowane i zakończone w sierpniu 2018 r.
 6. Grunwaldzkiej 21-zadanie zrealizowane i zakończone w lipcu 2018 r.
 7. Kopernika 14 - zadanie zrealizowane i zakończone w listopadzie 2015 r.
 8. Bernardyńskiej 6 - zadanie zrealizowane i zakończone w czerwcu 2018 r.
 9. Kopernika 10 - zadanie zrealizowane i zakończone w listopadzie 2014 r.
 10. Targowej 8 - zadanie zrealizowane i zakończone w sierpniu 2018 r.
 11. Bożniczej 6 - zadanie zrealizowane i zakończone w listopadzie 2016 r.
   

 

 

*stan na dzień 16.10.2018 r.