Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej
Projekt nr POIS.05.02.00-00-0026/17

 Oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie: 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Instytucja pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Beneficjent: Województwo Podkarpackie

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Rzeszów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, oraz jednostkami samorządu terytorialnego: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Miasto Dębica, Gmina Głogów Młp., Gmina Kolbuszowa, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Miasta Łańcut, Gminy Przeworsk, Gmina Sędziszów Młp., Gmina Strzyżów, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko.

Wartość całkowita projektu: 301 087 338,22 PLN *
Wartość całkowita projektu Miasta Rzeszów: 1 174 941,62 PLN *
Kwota dofinansowania z UE całego projektu: 208 068 485,76 PLN *
Maksymalna kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Miasto Rzeszów: 811 951,53 PLN *
Termin realizacji całego projektu: 03.2016 r. do 03.2022 r.
 

Cel projektu:

Celem projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” jest usprawnienie komunikacji publicznej w aglomeracji Rzeszowa. Nowoczesna infrastruktura, jaka powstanie w ramach projektu PKA, ma zachęcić do częstszego korzystania mieszkańców regionu z przejazdów kolejowych. Wybudowanie nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka ułatwi mieszkańcom regionu dojazd do portu lotniczego.

Opis projektu:

Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” składa się z dwóch zadań:
1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego”. Obejmuje zakup 10 sztuk taboru w tym 8 szt. 3-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 szt. 2-członowych spalinowych zespołów trakcyjnych oraz budowę zaplecza technicznego obejmującego budowę hali wraz z układem torowym, stację paliw, myjnie kolejową dla potrzeb PKA na stacji Rzeszów Staroniwa.
2. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej –PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Obejmuje budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz budowę dodatkowych przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich i parkingów w systemie park & ride. Rozbudowane i zmodernizowane zostaną linie L 71 (Rzeszów – Kolbuszowa), L 91 (Dębica – Rzeszów), L 91 (Rzeszów – Przeworsk), L 106 (Rzeszów – Strzyżów).

Zakres rzeczowy projektu:

Beneficjent – Województwo Podkarpackie ma za zadanie:
• zakup niezbędnego taboru kolejowego wraz z budową zaplecza technicznego.
Partner projektu – PKP PLK S.A. ma za zadanie:
• budowę nowych przystanków (m.in. Rzeszów Dworzysko, Rzeszów Północny, Rzeszów Wschodni, Rzeszów Galeria, Rzeszów osiedle Dąbrowskiego) przebudowę istniejących przystanków (m.in. Rzeszów Staroniwa, Rzeszów Osiedle, Rzeszów Zwięczyca, Rzeszów Załęże, Miłocin) oraz budowa mijanek.
• budowę połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.
W zakresie projektu realizowanego przez Miasto Rzeszów powstaną:
• Rzeszów Płn. – LK 91 (chodnik utwardzony, stojaki rowerowe na 10 miejsc postojowych);
• Rzeszów Wschodni – LK 91 (parkingi na 20 miejsc postojowych, nawierzchnia utwardzona dróg i parkingów, chodnik utwardzony – dojście do nowo wybudowanego peronu, stojaki rowerowe na 10 miejsc postojowych, modernizacja instalacji elektroenergetycznej);
• Rzeszów Płn. – LK 71 (parkingi na 20 miejsc postojowych, nawierzchnia utwardzona dróg i parkingów, chodnik utwardzony – dojście do nowo wybudowanego peronu, stojaki rowerowe na 5 miejsc postojowych, modernizacja instalacji elektroenergetycznej);
• Rzeszów Zwięczyca – LK 106 (parkingi na 20 miejsc postojowych, nawierzchnia utwardzona dróg i parkingów, stojaki rowerowe na 5 miejsc postojowych, modernizacja instalacji elektroenergetycznej);
• Miłocin (stojaki rowerowe na 5 miejsc postojowych).

Efekty realizacji projektu:

Realizacja Projektu PKA spowoduje wzrost atrakcyjności transportu kolejowego, osiągnięty dzięki poprawie dostępności do kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji rzeszowskiej, a tym samym skrócenie czasu przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Zakłada się, iż zmniejszy się liczba osób korzystających z indywidualnego transportu samochodowego, a tym samym ograniczeniu ulegnie zatłoczenie komunikacyjne w Rzeszowie, co spowoduje zmniejszenie skażenia środowiska spalinami. Wybudowanie linii kolejowej łączącej Rzeszów z Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka przyczyni się do lepszego skomunikowania ważnej dla regionu infrastruktury komunikacyjnej.

* zgodnie z „Umową z Podmiotem Upoważnionym w sprawie wspólnej realizacji Projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” z dnia 24.09.2019 r.