Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


 

„Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”

 

Projekt nr RPPK.03.03.02-18-0011/18

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: III „Czysta energia”
Działanie: 3.3. Poprawa jakości powietrza
Poddziałanie: 3.3.2 Redukcja emisji
 
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                     www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
                   ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
                   telefon: 17 858 14 90
                   e-mail: biuro@rof.org.pl
                  www.rof.org.pl

Partner: Gmina Miasto Rzeszów
              ul. Rynek 1
              35-064 Rzeszów
              Telefon: 17 78 89 900
              Fax: 17 87 54 105
              e-mail: umrz@erzeszow.pl
              www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 6 295 366,80 zł (Gmina Miasto Rzeszów 2 307 690,00 zł)*
Kwota dofinansowania z UE: 4 952 915,96 zł (Gmina Miasto Rzeszów 1 816 237,50 zł)*

Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.*

  Opis projektu:

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF,
- poprawa efektywności energetycznej budynków w Regionalnym Obszarze Funkcjonalnym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej,
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje dokonanie wymiany nieefektywnych kotłów na paliwa stałe (węgiel) na nowoczesne, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe (ekogroszek) na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu w skali całego ROF będzie likwidacja kotłów na paliwa stałe w 272 gospodarstwach domowych, w wyniku czego szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 2 336,76 ton ekwiwalentu CO2/rok, a spadek emisji pyłu PM10 - 25,78 Mg/rok.

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2019

  • W dniu 22 maja podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.
  • W dniu 13 listopada zostały przyjęte Zasady naboru beneficjentów do obu projektów, tj. pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (wersja 01) – współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  znajdują dokumenty do naboru wniosków (zakładka DOKUMENTY) oraz będą publikowane aktualności i informacje związane z realizacją projektów.
  • W dniach od 15 listopada do 20 grudnia na terenie gmin uczestniczących w projekcie będą się odbywały spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców. Informacja o miejscu i terminach spotkań w Rzeszowie znajduje się na poniższym plakacie:

  •  W wyniku m.in. pytań zadawanych przez mieszkańców podczas spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 25 listopada dokonano zmian precyzujących i doszczegóławiających zapisy w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach. Informacja nt. zakresu wprowadoznych zmian oraz kompletna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie Stowarzyszenia ROF.

 

* na podstawie umowy o dofinansowanie

Stan na dzień 25.11.2019r.