Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

„Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów”

Nr projektu RPPK.09.01.00-18-0009/17-00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Beneficjent:
Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa

Koszt całkowity projektu: 
2 649 173,95 PLN*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 344 518,94 PLN*

Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2019 *


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 211 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w 6 placówkach oświatowych w Rzeszowie oraz poprawa i doskonalenie kompetencji 71 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Placówki oświatowe biorące udział w projekcie to:

  • Przedszkole Publiczne Nr 17 projektem objęty zostanie 1 oddział - 18 miejsc wychowania przedszkolnego;
  • Przedszkole Publiczne Nr 37 projektem objęty zostanie 1 oddział – 18 miejsc wychowania przedszkolnego;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 projektem objęte zostaną 3 oddziały – 75 miejsc wychowania przedszkolnego
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 projektem objęty zostanie 1 oddział – 25 miejsc wychowania przedszkolnego
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektem objęty zostanie 1 oddział – 25 miejsc wychowania przedszkolnego
  • Szkoła Podstawowa Nr 29 projektem objęte zostaną 2 oddziały –50 miejsc wychowania przedszkolnego


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in.:

  1. Utworzenie 211 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 6 placówkach oświatowych w Rzeszowie.
  2. Przeprowadzenie trzech kursów/szkoleń dla 71 osób w zakresie: pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych i współpracy z rodzicem trudnym i konfliktowym, wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aspektów ekologii.
  3. Zakup wyposażenia /sprzętów i pomocy dydaktycznych do 6 placówek oświatowych, w których powstanie 211 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie miasta Rzeszowa. 6 placówek oświatowych zostanie doposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały metodyczne, w celu poprawy warunków realizacji programów wychowania przedszkolnego. Ukończenie szkoleń/kursów przez 71 nauczycieli zapewni wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.

 

Stan realizacji projektu:

W dniu 29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

W zakresie projektu zrealizowane zostały następujące postępowania:
1)    Sprzedaż i dostawę strojów – kostiumów dla dzieci przedszkolnych, które obejmowały strój ludowy krakowianki i krakowiaka, górala i góralki, korale, spódniczki, muszki, krawaty i pompony. 
2)    Sprzedaż i dostarczenie sprzętu RTV m.in. mini wieża, telewizor, aparat fotograficzny/cyfrowy, kamera cyfrowa, odtwarzacz DVD/CD.

W ramach pkt. 2 zakresu rzeczowego zostały zrealizowane 4 szkolenia:
1) Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 grup - łącznie 35 osób).
2) Postępowanie z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych i współpraca z rodzicem trudnym i konfliktowym (4 grupy - łącznie 71 osób).
3) Wychowanie przedszkolne z uwzględnieniem aspektów ekologii (6 grup - łącznie 71 osób).
4) Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie rozwoju dziecka (5 grup - łącznie 64 osoby).

Ostatecznie łączna liczba przeszkolonych nauczycieli wychowania przedszkolnego w projekcie wynosła 79 osób, a nie jak zakladano na początku 71.
 

W ramach zadania Nr 3 została zakupione:

1) literatura oraz pomoce dydaktyczne w tym magiczne dywany i stoły interaktywne dla:

Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 29,
Przedszkola Publicznego Nr 17,
Przedszkola Publicznego Nr 37,
Przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11,
Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8.

2) tablice interaktywne z projektorami, ekrany projekcyjne dla:
Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 29,
Przedszkola Publicznego Nr 17,
Przedszkola Publicznego Nr 37,
Przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
Przedszkola wZespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11,
Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8.

Dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury zakupione w ramach zadania pn. „Robota budowlana polegająca nadoposażeniu istniejących placów zabaw w nowe zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej w sześciu jednostkach oświatowych.
 

 

 

*stan na dzień 08.10.2019 r.