Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0037/16

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie

Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

 

Partnerzy Projektu: Powiat Bieszczadzki, Powiat Brzozowski, Powiat Dębicki, Powiat Jarosławski, Powiat Kolbuszowski, Powiat Leski, Powiat Leżajski, Powiat Lubaczowski, Powiat Łańcucki, Powiat Mielecki, Powiat Niżański, Powiat Przemyski, Powiat Przeworski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Powiat Rzeszowski, Powiat Sanocki, Powiat Stalowowolski, Powiat Strzyżowski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Rzeszów, Miasto Tarnobrzeg.

 

Wartość całkowita projektu: 182 089 629,18 PLN **

Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Miasto Rzeszów: 7 909 753,80 PLN *

Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 150 402 208,02 PLN **

Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Miasto Rzeszów: 4 449 603,54 PLN *

Termin realizacji całego projektu: 05.2014 – 12.2021.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

Opis projektu:

Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej zakłada utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym,  umożliwiającym udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej. Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie pełniące rolę Lidera Projektu wraz z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu (w tym Miastem Rzeszów) z terenu województwa, jako Partnerami Projektu z zakresem rzeczowym.

Zakres rzeczowy projektu: 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa - www. psip.podkarpackie.pl. Zakres projektu obejmuje m. in.: dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, budowę portalu regionalnego, wykonanie Ortofotomapy, systemy geodezyjne, opracowanie niezbędnych map, cyfryzację materiałów źródłowych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacje, utworzenie bądź aktualizację baz GESUT, BDOT oraz EGiB, zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz promocję.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu PSIP umożliwi organom administracji publicznej wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Usługi projektu PSIP będą powszechne i skierowane do wszystkich obywateli, którzy będą mieli do nich dostęp z każdego miejsca poprzez Internet. Wdrożenie elektronicznego dostępu do usług realizowanych w projekcie PSIP uprości i przyspieszy komunikację klientów z urzędem.

Poprawa dostępu i umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych wspierać będzie rozwój nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych.

 

 

 

* zgodnie z Aneksem nr 4 (z dnia 05.04.2019) do Umowy nr 24/2016 z dnia 01.03.2016r. (partnerskiej).

** zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 2019-02-12.