Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                           

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I


Umowa nr POIS.02.01.00-00-0005/17-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym akceptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja doz mian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
 

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Wartość całkowita projektu:    77 513 264,10 zł*
Kwota dofinansowania z UE:   65 843 774,90 zł*


Termin realizacji:      2013 – 2020r.                 

 

Opis projektu:


Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzielnicy Rzeszowa – Budziwój. W ramach projektu przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych sieciowych i bocznych wraz z urządzeniami podczyszczającymi.


Zakres rzeczowy projektu:


Zamierzony cel zostanie zrealizowany poprzez:
•    Budowę kanalizacji deszczowej 21,30 km wraz z urządzeniami podczyszczającymi i odpowiednimi wylotami do odbiorników;
•    Budowę urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 22 szt. zbiorników retencyjnych, w tym 16 zbiorników kanałowych i 6 zbiorników bocznych. Łączna pojemność retencyjna zbiorników wyniesie ok. 8 508 m3;
•    Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania zbiornikami retencyjnymi;
•    Przebudowę urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (przebudowę  rowów odwadniających)
 


Efekty realizacji projektu:


Powstała w ramach projektu infrastruktura pozwoli przyjąć i w zorganizowany sposób odprowadzić wody opadowe oraz roztopowe do odbiorników, tj. rzeki Strug i rzeki Wisłok. Przewidziane zbiorniki retencyjne pozwolą na czasowe przetrzymanie ujmowanych wód, co wpływa na rozłożenie w czasie fali spływu. Zbiorniki retencyjne wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania zbiornikami bocznymi pozwolą na efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi. Część retencjonowanej wody wykorzystana będzie m.in. do podlewania zieleni, płukania sieci kanalizacyjnych oraz do celów przeciwpożarowych. Ponadto, zaprojektowana infrastruktura zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców przed podtopieniami, co pośrednio podniesie atrakcyjność tego terenu dla potencjalnych inwestorów.

 

Stan realizacji projektu:


•    14 sierpnia 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
•    Gmina Miasto Rzeszów do końca br. planuje ogłosić postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy sieci kanalizacji deszczowej.

*stan na dzień 17.10.2017r.

 

Elektroniczny system zgłoszeń nieprawidłowości lub nadużyć finansowych: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci