Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie

„Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie”
RPPK.02.01.00-18-0066/16
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa II: Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1: Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, telefon: 1 77 88 99 00, fax: 17 87 54 105, e-mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Wartość całkowita projektu: 6 093 714,23 zł *
Kwota dofinansowania z UE: 5 066 547,39 zł *
Termin realizacji: sierpień 2016 – grudzień 2018r.*

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Rzeszów, poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych e-usług administracji lokalnej.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie i uruchomienie w Gminie Miasto Rzeszów nowoczesnego systemu teleinformatycznego i administracyjnego umożliwiającego świadczenie usług.

  

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

  1. modernizację zasobów sprzętowych,
  2. instalację i uruchomienie oprogramowania dziedzinowego,
  3. dostawę, instalację i wdrożenia modułów wspólnych oraz ich integrację z systemami dziedzinowymi.
 
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu:

  1. Uruchomionych zostanie 40 e-usług w obszarach edukacji, podatków, kadr, komunikacji z klientami, Rady Miasta, w tym 6 usług A2A, 34 usługi A2B i A2C, wśród uruchomionych usług A2B i A2C 17 będzie posiadało 3 poziom dojrzałości, 17 usług będzie uruchomionych na poziomach 4 i 5.
  2. Powierzchnia magazynowa w serwerowni zwiększy się o 21,6 TB.
  3. Gmina Miasto Rzeszów zacznie udostępniać on-line informacje sektora publicznego oraz udostępniać usługi wewnątrzadministracyjne.
  4. W wyniku realizacji projektu poprawi się interoperacyjność 6 rejestrów publicznych.

 

*Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową.