Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury
Projekt nr POIS.08.01.00-00-0170/17

 


Oś priorytetowa: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl)
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)
Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta Rzeszowa.
Wartość całkowita projektu: 19 257 493,09 PLN *
Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 12 893 534,65 PLN *
Termin realizacji całego projektu: 02.03.2017 r. – 30.06.2020 r.
 


Cel projektu:


Celem strategicznym jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeszowa oraz potencjału Podziemnej Trasy Turystycznej na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych i edukacji kulturalnej społeczeństwa.
Celem operacyjnym jest stworzenie nowej odsłony Rzeszowskich Piwnic jako interaktywnej instytucji kultury, łączącej aspekty historyczne z nowoczesnymi technikami i metodami ukazania wielowątkowej historii Rzeszowa w szerszej niż dotąd perspektywie.
 


Opis projektu:


Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej, w czterech Strefach:
• Strefa A. Skwer Kultury - usytuowana na płycie rzeszowskiego Rynku
• Strefa B. Przestrzeń wielofunkcyjna - usytuowana poziomie -1, bezpośrednio pod Skwerem Kultury
• Strefa C. Rzeszowskie Piwnice - przebiegająca przez podziemne pomieszczenia piwnic i korytarzy – położonych pod powierzchnią Rynku
• Strefa D. Przestrzenie warsztatowe - usytuowane w pobliżu wyjścia z Rzeszowskich Piwnic
Sprzęt i wyposażenie zostaną zakupione do wszystkich ww. Stref i będą to urządzenia visualne i IT, urządzenia audio, sieć LAN w podziemiach, a także oświetlenie sceniczne i nagłośnienie sceniczne.
 


Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji projektu uruchomiona zostanie nowa oferta kulturalna i edukacyjna, która umożliwi wdrożenie nowatorskich rozwiązań w Rzeszowskich Piwnicach i stworzenie z nich interaktywnej instytucji kultury. Projekt zakłada połączenie i przenikanie się perspektyw – historycznej i współczesnej oraz lokalnej i ponadregionalnej, ukierunkowując się na rozwój sztuki współczesnej w Rzeszowie, a także jej szeroką prezentację. Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, a liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem wyniesie ponad 60 tys. osób/rok.

Projekt przyczyni się ponadto do:
- wzrostu atrakcyjności turystycznej Rzeszowa, województwa podkarpackiego oraz kraju,
- rozwoju społeczno-ekonomiczny Podkarpacia związanego z rozwojem ruchu turystycznego,
- zwiększenia powszechnego uczestnictwa w kulturze,
- wzrostu kompetencji kulturowych społeczeństwa oraz podniesienia poziomu edukacji kulturalnej.* stan według Aneksu nr POIS.08.01.00-00-0170/17-01, z dn. 10.12.2018r. do umowy o dofinasowanie nr POIS.08.01.00-00-0170/17-00

Elektroniczny system zgłoszeń nieprawidłowości lub nadużyć finansowych: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci