Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

 nr umowy RPPK.09.04.00-18-0039/16-00

Projekt dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa IX:  Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.4:  Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                 www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:  Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa
                     ul. Rynek 1
                    35-064 Rzeszów
                    Telefon: 17 87 54 100
                    Fax: 17 87 54 100
                    E-mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.plWartość całkowita projektu:
    9 400 749,38 zł*
Kwota dofinansowania z UE:     8 460 674,44 zł*

Okres realizacji projektu:
2016-10-01 - 2019-06-30
Opis projektu:


Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w Rzeszowskich Szkołach Zawodowych i Placówkach Kształcenia Zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące Szkoły Zawodowe:
1.    Zespół Szkół Technicznych
2.    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
3.    Zespół Szkół nr 1
4.    Zespół Szkół nr 2
5.    Zespół Szkół Ekonomicznych
6.    Zespół Szkół Elektronicznych
7.    Zespół Szkół Energetycznych
8.    Zespół Szkół Gospodarczych
9.    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
10.    Zespół Szkół Mechanicznych
11.    Zespół Szkół Specjalnych
12.    Zespół Szkół Spożywczych
13.    Centrum Kształcenia PraktycznegoZakres rzeczowy projektu:


Przedmiotem realizowanego projektu jest:
•    Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic w wymiarze 150 godzin na jednego ucznia;
•    Kursy i szkolenia zawodowe dla 1 533 uczniów i uczennic;
•    Kursy i szkolenia doskonalące 185 nauczycieli;
•    Studia podyplomowe dla 185 nauczycieli;
•    Doposażenie 70 pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne dostosowane do potrzeb rynku pracy;
•    Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
•    Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 


Efekty realizacji projektu:
 

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w 16 SZiPKZ poprzez: poprawę kompetencji 170 nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treści nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem będą praktyki i staże zawodowe dla 1533 uczniów i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy. Ponadto wszystkie jednostki biorące udział w projekcie będą posiadały ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań na rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.

Stan realizacji projektu:
 

ROK 2017

 

- W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się konferencja dotycząca projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół nr 7 w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny 21. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie oraz przedsiębiorcy.

 - W dniach od 12 czerwca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. w stażach i praktykach zawodowych wzięło udział 807 uczniów z 12 Zespołów Szkół.  Zakres staży i praktyk zawodowych obejmował zawody, w których kształceni są uczniowie w szkołach biorących udział w projekcie. Lista przykładowych kierunków kształcenia:

 •  Technik budownictwa
 •  Technik spedytor 
 •  Technik logistyk 
 •  Kucharz
 •  Technik architektury krajobrazu
 •  Technik handlowiec
 •  Technik ekonomista
 •  Technik cyfrowych procesów graficznych
 •  Technik informatyk

- Zakupiono doposażenie do pracowni i warsztatów szkolnych dla 12 Zespołów Szkół Zawodowych i Placówek Kształcenia Zawodowego. Doposażenie to pozwoli podnieść jakość kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”. Zakupiono między innymi:

 •  Sprzęt komputerowy i oprogramowanie biurowe
 •  Sprzęt fotograficzny wraz z akcesoriami
 •  Materiały i urządzenia poligraficzne
 •  Kasy fiskalne, wagi elektroniczne, metkownice

- 36 nauczycieli zostało skierowanych na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018. Tematyka studiów dostosowania jest do zawodów nauczanych w szkołach biorących udział w projekcie. Przykładowe kierunki studiów:

 •  Menadżer logistyki
 •  Gastronomia, hotelarstwo i turystyka
 •  Grafika komputerowa
 •  Programowanie obrabiarek CNC

- W kursach i szkoleniach wzięło udział 512 uczniów oraz 98 nauczycieli. Kursy i szkolenia zostały tak dobrane, aby uzupełniać wiedzę i podnosić umiejętności uczniów i nauczycieli na kierunkach kształcenia nauczanych w szkołach biorących udział w projekcie.  Poniżej lista przykładowych zrealizowanych kursów:

 •  Kurs nowoczesnych technik fryzjerskich od 8.07.2017 r. do 16.07.2017 r.
 •  Kurs podstaw fotografii i videofilmowania od 6.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
 •  Naprawa i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych od 11.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
 •  Kurs marketingu, sprzedaży i promocji w gastronomii i hotelarstwie od 16.09.2017 r. do 15.10.2017 r.

- Zakupiono doposażenie do pracowni i warsztatów szkolnych dla 12 Zespołów Szkół Zawodowych i Placówek Kształcenia Zawodowego. Doposażenie to pozwoli podnieść jakość kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”. Zakupiono między innymi:

 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie biurowe
 • Sprzęt fotograficzny wraz z akcesoriami
 • Materiały i urządzenia poligraficzne
 • Kasy fiskalne, wagi elektroniczne, metkownice
 • Literaturę fachową
 • Narzędzia budowlane
 • Makietę lotniska

- W kursach i szkoleniach wzięło udział 1022 uczniów oraz 106 nauczycieli. Kursy i szkolenia zostały tak dobrane, aby uzupełniać wiedzę i podnosić umiejętności uczniów i nauczycieli na kierunkach kształcenia nauczanych w szkołach biorących udział w projekcie. W ramach projektu przeprowadzano 52 kursy dla uczniów oraz 26 kursów dla nauczycieli. Poniżej lista przykładowych zrealizowanych kursów:

 • Kurs nowoczesnych technik fryzjerskich od 8.07.2017 r. do 16.07.2017 r.
 • Kurs podstaw fotografii i videofilmowania od 6.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
 • Naprawa i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych od 11.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
 • Kurs marketingu, sprzedaży i promocji w gastronomii i hotelarstwie od 16.09.2017 r. do 15.10.2017 r.
 • Kurs carvingu od 13.01.2018 r. do 24.02.2018 r.

- Od lipca 2017 do czerwca 2018 przeprowadzono 108 kursów dla uczniów, w których udział wzięło 2044 osoby oraz 46 kursów dla nauczycieli, w których udział wzięło 222 nauczycieli. Przeprowadzone kursy oraz szkolenia zostały tak dobrane, aby uzupełnić wiedzę i podnosić umiejętności uczniów oraz nauczycieli na kierunkach kształcenia nauczanych w szkołach biorących udział w projekcie. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zrealizowanych kursów:

 • Kurs nowoczesnych technik fryzjerskich od 8.07.2017 r. do 16.07.2017 r.
 • Kurs podstaw fotografii i videofilmowania od 6.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
 • Naprawa i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych od 11.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
 • Kurs marketingu, sprzedaży i promocji w gastronomii i hotelarstwie od 16.09.2017 r. do 15.10.2017 r.
 • Kurs carvingu od 13.01.2018 r. do 24.02.2018 r.
 • Kurs obsługi programu Adobe Lightroom  od 14.06.2018 r. do 21.06.2018 r.

- W latach 2017-2018 w okresie wakacyjnym skierowano na staże i praktyki zawodowe 1545 uczniów z 12 Zespołów Szkół.  Zakres staży i praktyk zawodowych obejmował zawody, w których kształceni byli uczniowie w szkołach biorących udział w projekcie.

- Uruchomiono platformę współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, znajdującą się pod adresem: http://rzsz.erzeszow.pl/

- W ramach projektu 33 nauczycieli ukończyło studia w roku akademickim 2017/2018. Tematyka studiów dostosowania jest do zawodów nauczanych w szkołach biorących udział w projekcie. Przykładowe kierunki studiów:

 • Menadżer logistyki
 • Gastronomia, hotelarstwo i turystyka
 • Grafika komputerowa
 • Programowanie obrabiarek CNC


 

 *stan na dzień 20.03.2019 r.