Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wykaz projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Projekty w trakcie realizacji

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp. Nazwa Programu Tytuł projektu Wartość całkowita projektu (PLN) Wysokość dofinansowania z UE/ budżet państwa (PLN) Okres realizacji
  1.  
PO PW Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19) 69 978 715,20 46 980 527,51  2016-2018
   2. PO PW Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta 24 292 696,91 19 398 548,10 2016-2018
3. RPO WP Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I 14 476 911,23 8 977 759,33 30.11.2015 - 30.06.2018
4. RPO WP Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 9 400 749,38 8 460 674,44 01.10.2016 - 30.06.2019
5. RPO WP Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 5 999 940,00 5 071 836,01 08.2016-09.2018
6. RPO WP Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie - część II 1 758 004,96 1 333 180,53 29.07.2016 - 29.12.2017
7. PL-SK Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza

235 593,67 (EUR)

106 156,91 (EUR)
(Wartość zadań GMRz)

200 254,54 (EUR)

90 235,04 (EUR)
(Wartość dofinansowania dla zadań GMRz)

01.05.2017 - 30.10.2018
8. PO PW Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta 52 152 527,22 36 224 507,80 30.07.2017 - 31.12.2018
9. RPO WP Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie - część I 2 610 942,70 1 580 211,11 09.01.2014 - 29.12.2017
10. PO PW Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 208 725 010,49 141 244 236,03 12.2014 - 12.2019
11. RPO WP Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

46 232 522,75

(Wartość GMRz
15 036 604,56)

35 649 596,79

(Wartość GMRz
11 620 209,75)

12.05.2017 - 30.10.2020
12. RPO WP Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

38 389 718,56

(Wartość GMRz
3 591 769,23)

17 957 576,30

(Wartość GMRz
1 009 989,67)

08.10.2014 - 28.09.2018
13. POIiŚ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I 77 513 264,10 65 843 774,90 2013-2020
14. PO PW Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94 35 634 659,55 19 643 833,66 2017-2019
15. RPO WP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) 5 213 824,38 4 395 613,18 2014-2018
16. RPO WP Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

19 974 031,47

(Wartość GMRz
10 325 317,40)

11 159 981,61

(Wartość GMRz
4 766 883,04)

03.04.2017 - 30.06.2019
17. POIiŚ Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury 19 257 493,09 12 893 534,65 02.03.2017 r. - 30.06.2020 r.
18. PO PW Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 205 896 181,75 150 793 468,93 11/2016 - 03/2021
19. PO PW Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie 69 636 570,47 52 437 918,44 11/2015 – 12/2022
20. RPO WP Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 3 046 550,04 2 741 895,03 01.08.2017 - 31.12.2018
21. RPO WP Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów 3 287 895,62 2 794 711,25 01.07.2018 - 31.10.2020
22. RPO WP Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

44 949 715,58

(Wartość GMRz
23 357 417,25)

38 124 479,29

(Wartość GMRz
17 838 230,77)

12.11.2018 - 26.03.2021
23. RPO WP Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II

2 755 337,03

(Wartosć GMRz 676 983,02)

1 889 098,77

(Wartość GMRz 466 303,79)

07.10.2018 – 31.12.2020 r.
24. RPO WP Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy

6 295 366,80

(Wartosć GMRz
2 307 790,00)

4 952 915,96 zł

(Wartość GMRz
1 816 23
7,50)

01.10.2018 - 30.09.2021
25. RPO WP Pokonać niesamodzielność 480 891,43 456 846,85 01.08.2019 - 31.07.2021
26. POIiŚ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej 1 174 941,62 811 951,53

03.2016r. - 03.2022r.