Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

 

Projekt nr RPPK.03.03.03-18-0001/18

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: III. „Czysta energia”
Działanie:
3.3. Poprawa jakości powietrza
Poddziałanie:
3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                     www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
                    ul. Rynek 5,
                    35-064 Rzeszów
                    Telefon: 17 858 14 90
                    e-mail: biuro@rof.org.pl
                    www.rof.org.pl

Partner: Gmina Miasto Rzeszów
             ul. Rynek 1
             35-064 Rzeszów
             Telefon: 17 78 89 900
             Fax: 17 87 54 105
             e-mail: umrz@erzeszow.pl
             www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu:
44 949 715,58 zł (Gmina Miasto Rzeszów 23 357 417,25 zł)*
Kwota dofinansowania z UE:
38 124 479,29 zł (Gmina Miasto Rzeszów 17 838 230,77 zł)*

Termin realizacji: 12.11.2018 r. – 26.03.2021 r.*

 

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- modernizacja źródeł ciepła,
- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje:
- budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz wewnętrznych instalacji CO i CWU,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe kondensacyjne,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

 Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu będzie:
- likwidacja 1793 szt. piecyków gazowych i wykorzystanie centralnego podgrzewania ciepłem systemowym za pośrednictwem węzła cieplnego,
- montaż 1889 szt. kotłów kondensacyjnych gazowych i 614 szt. kotłów na biomasę,
- wykonanie 57 szt. przyłączy ciepłowniczych.
Łącznie zmodernizowanych zostanie 4 353 źródła ciepła, wybudowane zostanie 0,85 km sieci ciepłowniczej i zamontowane 614 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Rezultatem projektu będzie szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 29 323,12 ton ekwiwalentu CO2/rok oraz spadek emisji pyłu PM10 o 207 588,34 kg/rok.

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2018

  • W dniu 28 grudnia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

ROK 2019

  • W dniu 13 listopada zostały przyjęte Zasady naboru beneficjentów do obu projektów, tj. pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (wersja 01) – współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  znajdują dokumenty do naboru wniosków (zakładka DOKUMENTY) oraz będą publikowane aktualności i informacje związane z realizacją projektów. 
  • W dniach od 15 listopada do 20 grudnia na terenie gmin uczestniczących w projekcie będą się odbywały spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców. Informacja o miejscu i terminach spotkań w Rzeszowie znajduje się na poniższym plakacie:


  •  W wyniku m.in. pytań zadawanych przez mieszkańców podczas spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 25 listopada dokonano zmian precyzujących i doszczegóławiających zapisy w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach. Informacja nt. zakresu wprowadzonych zmian oraz kompletna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie Stowarzyszenia ROF.

 

* na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 28.12.2018r.

 

Stan na dzień 25.11.2019r.