Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II

 

 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”

 

Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0001/18

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa III „Czysta energia”

Działanie 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 

Instytucja Zarządzająca:       Zarząd Województwa Podkarpackiego

www.rpo.podkarpackie.pl

 

Beneficjent:                Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

                                   ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów

telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl

www.rof.org.pl

 

Partner:                      Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 78 89 900

Fax: 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Czudec, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko

 

 

 

 

Wartość całkowita projektu: 2 755 337,03 zł (Gmina Miasto Rzeszów 676 983,02 zł)*

Kwota dofinansowania z UE: 1 889 098,77 zł (Gmina Miasto Rzeszów 466 303,79 zł)*

 

 

 

 

Termin realizacji: 07.10.2018 – 31.12.2020 r.*


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (w powiecie łańcuckim, rzeszowskim i strzyżowskim) jak i w całym województwie podkarpackim; -

- poprawa efektywności energetycznej budynków w Regionalnym Obszarze Funkcjonalnym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających;

- obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej;

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 15 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na obszarze 6 gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez m.in. placówki oświatowe, instytucje kultury czy stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gmin biorących udział w projekcie.

W Gminie Miasto Rzeszów projektem objęte zostanie 5 obiektów (dwie szkoły, dwa przedszkola i jeden żłobek).

 

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu będzie montaż 15 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna moc zainstalowana wyniesie 397,58 kW, w tym moc instalacji planowanych na terenie Rzeszowa to 106,92 kW.

Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 397,51 MWh/rok (w tym w Rzeszowie – 101,67 MWh/rok), a rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 310,45 tony ekwiwalentu CO2/rok (w tym w Rzeszowie o 79,4 tony ekwiwalentu CO2/rok).

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2018

  • W dniu 28 czerwca podpisano umowę z Podkarpackim Stowarzyszeniem Eko Karpatia z siedzibą w Żołyni, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.
  • W dniu 12 października Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (pełniące rolę lidera projektu) złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu, obejmującego zakres realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów oraz gmin: Czudec, Lubenia, Łańcut, Świlcza i Trzebownisko. Wartość złożonego wniosku opiewała na 2,75 mln zł (w tym dofinansowanie 1,89 mln zł).
  • W dniu 21 grudnia Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektu do dofinansowania.

 

ROK 2019

  • W dniu 21 lutego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniącym rolę Lidera Projektu.
  • W dniu 30 lipca Gmina Miasto Rzeszów podpisała umowę z ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, której przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla pięciu budynków użyteczności publicznej, a także wykonanie robót towarzyszących koniecznych do ich prawidłowego funkcjonowania. Zakończenie prac zaplanowane jest na październik br.

 

*zgodnie z umową o dofinansowanie

 

Stan na dzień 31.07.2019 r.