Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

     

Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II

 Umowa Nr 282/2016/OA/R/DK

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

Beneficjent:  Gmina Miasto Rzeszów
                        Ul. Rynek 1
                       35-064 Rzeszów

Całkowita wartość przedsięwzięcia:
1 095 692,67 zł*
Wartość dotacji: 297 748,59 zł*

Termin realizacj
i: 15.10.2015-30.06.2017
 


Opis projektu:


Celem realizacji niniejszego projektu było ograniczenie emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Realizacja projektu ma za zadanie także poznanie rzeczywistej skali wykorzystywania paliwa stałego na terenie Rzeszowa.


Zakres rzeczowy:


W ramach projektu zliwidowano piece węglowe w trzech budynkach mieszkalnych, wykonano wewnętrzne instalacje c.o. oraz c.w.u. i podłączono ich do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz została wykonana termomodernizacja w zakresie zgodnym z audytami energetycznymi. W celu poznania skali stosowania paliwa stałego w Rzeszowie przewiduje się przeprowadzenie aktualizację inwentaryzacji źródeł ciepła we wszystkich budynkach
w mieście. Realizacji projektu towarzyszyły działania edukacyjne zachęcające mieszkańców do korzystania z ekologicznych, czystych źródeł ciepła.
W ramach niniejszego projektu nastąpiła realizacja pięciu zadań:
1.    Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 i Sobieskiego 4,
2.    Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5,
3.    Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10,
4.    Aktualizacja bazy danych pozwalająca na inwentaryzację źródeł niskiej emisji wraz z opracowaniem wyników inwentaryzacji,
5.    Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ochrony powietrza.


Efekty realizacji projektu:W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostały 4 obiekty wraz z podłączeniem do 3 szt. nowych węzłów cieplnych. e efekcie długoterminowym nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 10 o 0,7733 [Mg/rok], PM 2,5 o 0,7326 [Mg/rok] oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 111,28 [Mg/rok].

 
*stan na dzień 25.10.2017 r.