Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

„I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce”

Projekt dofinansowany z Grantów Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

 

 

Lider Projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Partnerzy Projektu: Miasto Rzeszów, Powiat Sanocki, Miasto Sanok, Miasto Stalowa Wola, Gmina Lubaczów.

Wartość Projektu:            317 650,00 PLN

Kwota dofinansowania:   100 000,00 PLN

 

Okres realizacji: 25.07.2016 r.  – 1.08.2016 r.

 

Opis projektu:

Najważniejszym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu będzie organizacja I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym kraju, mające na celu rozwój bezpośrednich kontaktów Polonii amerykańskiej z Polską. W trakcie Forum przeprowadzone zostanie posiedzenie Kongresu Polonii Amerykańskiej, jednej z najstarszych i największych organizacji polonijnych, reprezentującej amerykanów polskiego pochodzenia. Ponadto poruszone zostaną tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami Polonii oraz rozwojem kontaktów Polonii z Polską i Polakami,  rozwojem kontaktów biznesowych oraz sprawy kreowania wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego
i innowacyjnego. Projekt zakłada również organizację spotkań Polonii z przedstawicielami władz lokalnych, środowisk samorządowych i biznesowych.


 

Zakres rzeczowy projektu:

Głównym działaniem w ramach projektu będzie organizacja I Forum Polonii Amerykańskiej. Program Forum przewiduje organizację kilku części tematycznych:

1)      Panel poświęcony polityce polonijnej, w ramach którego odbędą się dyskusje na temat rozwoju kontaktów Polonii z Macierzą poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi oraz gospodarczymi. Istotnym elementem tego panelu będzie organizacja w Rzeszowie posiedzenia Rady Dyrektorów Krajowych Kongresu Polonii Amerykańskiej. Obrady Kongresu nigdy do tej pory nie były przeprowadzane poza terenem Ameryki, ich organizacja w Polsce będzie wydarzeniem bezprecedensowym w dotychczasowej, ponad 70-letniej działalności KPA.

 

2)      Panel poświęcony będzie tematyce gospodarczej. Na tę część programu składać się będzie objazd studyjny po obszarach podwyższonej aktywności gospodarczej i wizyty w firmach z branż, które stanowią inteligentne specjalizacje województwa. Odbędzie się także konferencja gospodarcza „Ja dla Polski-Polska dla mnie”, podczas której poruszone zostaną zagadnienia dot. m in. znaczenia polonijnych liderów w budowaniu silnych relacji gospodarczych oraz integracji polskich i polonijnych środowisk gospodarczych.

 

 

3)   Organizacja objazdu po atrakcjach turystyczno-kulturowych regionu pozwoli z jednej strony na wypromowanie potencjału turystycznego Podkarpacia, z drugiej zaś przybliży Polonii niekiedy zapomnianą już polską historię, kulturę i tradycję. W ramach programu objazdu zaprezentowane zostaną m. in. przykłady obiektów architektury drewnianej, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów pejzażu architektonicznego i kulturowego regionu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, który należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie, Galerię Zdzisława Beksińskiego, która znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku,  Zamek w Krasiczynie – perłę polskiego renesansu czy Osadę Kresową w Baszni Dolnej – wioskę tematyczną, która odwołuje się do wielokulturowości dawnych Kresów Rzeczpospolitej.

 

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie rozwój wielowymiarowych kontaktów Polonii Amerykańskiej z Polska i Polakami dzięki organizacji spotkań przedstawicieli organizacji polonijnych i biznesu polonijnego z przedstawicielami władz centralnych, samorządowych, środowisk biznesowych oraz kulturalnych. Ponadto uczestnicy Forum podejmują dyskusję na temat przyszłych kierunków współpracy oraz możliwości podjęcia działań w różnych dziedzinach. Wydarzenie pozwoli również wypromować miasto Rzeszów i województwo podkarpackie jako miejsce atrakcyjnie turystycznie, zaś organizacja panelu gospodarczego w trakcie Forum wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i regionu jako miejsca przyjaznego dla biznesu. Efektem realizacji projektu będzie przedstawieniu Polonii obrazu Polski jako kraju nowoczesnego i innowacyjnego, co wpłynie na przeciwdziałanie pogłębiania się w USA negatywnych stereotypów na temat Polski i Polaków

 

 

Stan realizacji projektu:

Czerwiec 2016 - rozpoczęto rekrutację uczestników Forum ze strony organizacji polonijnych. Wśród gości, którzy zadeklarowali udział w Forum znajdują się:

§  przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej

§  członkowie Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Budowlańców

§  przedstawiciele Związku Klubów Polskich

§  przedstawiciele innych polonijnych organizacji o charakterze oświatowym, społecznym, kulturalnym, zawodowym

§  przedstawiciele mediów polonijnych (Radio WPNA i Dziennik Związkowy)

§  przedstawiciele biznesu polonijnego - izby gospodarcze oraz firmy.

Równolegle do procesu rekrutacji, prowadzane są prace nad stroną internetową dedykowaną Forum, (strona dostępna pod adresem: www.polonia.podkarpackie.pl), programem gospodarczym oraz programem objazdu turystycznego.

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

 

 

 

*stan na dzień 21.06.2016