Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Projekty współfinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

 

 

 

 Lp.

 Nazwa Programu / Funduszu

Tytuł projektu

 Wartość       całkowita projektu         (PLN)           

 Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa (PLN)

 Okres realizacji

 1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Zwiększenie powierzchni terenów zielonych
w Mieście Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich
 

 101 586

22 150

 03.2006 - 10.2006

 2.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Instalacja solarna w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie

 174 379

 29 000

 09.2006 - 11.2006

 3.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
w oparciu o kolektory słoneczne w Żłobku 
nr 9 w Rzeszowie

 121 489

 25 150

 06.2006 - 03.2007

 4.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Instalacja solarna dla pływalni Karpik w Rzeszowie

 281 192

 142 720

(WFOŚiGW 40 500
EkoFundusz 102 220)

 07.2007 - 10.2007

 5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instalacja solarna dla pływalni Muszelka
w Rzeszowie

 438 388

 142 720

(WFOŚiGW 40 500
EkoFundusz 102 220)

 07.2007 - 10.2007

 6.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Budowa Parku Papieskiego w Rzeszowie - Etap A

 929 385

 14 426

 05.2007 - 10.2008

 7.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instalacja solarna dla pływalni Delfin w Rzeszowie

341 319

 42 500

08.2008 - 10.2008

 8.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększenie powierzchni terenów zielonych Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich – Etap II

208 234

66 928

05.2011 - 12.2011

 9.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla miasta Rzeszowa

164 248

114 974

 11.2011 - 12.2011

 10.

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

 Budowa ul. Profesora Krzyżanowskiego – Etap II

 2 167 100

 1 083 500

 01.2009 - 10.2009

 11.

  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

 Przebudowa ul.Wyspiańskiego w Rzeszowie od ul. Witosa do ul. Legionów – Etap I i II

 2 807 400

 1 403 700

 01.2009 - 08.2009

 12.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

Przebudowa ulicy Słocińskiej w Rzeszowie - etap II

2 713 900

1 365 900

01.2010 - 11.2010

 13.

 Budowa Wielofunkcyjnych Boisk Sportowych Ogólnie Dostępnych dla Dzieci i Młodzieży

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie

 760 074

 200 000 
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

 09.2008 -11.2008

 14.

 Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

 Budowa hali sportowej przy IV Licuem
Ogólnokształcącym w Rzeszowie

 

 4 827 634

 900 000
(FRKF)

 12.2008 - 08.2010

 15.

 Moje Boisko - Orlik 2012

 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie

 1 412 907

 666 000
(333 000 Ministerstwo Sportu i Turystyki,
333 000
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

 03.2009 - 03.2010

 16.

 Moje Boisko - Orlik 2012

 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rzeszowie

 1 429 531

 666 000
(MSiT 333 000
UMWP 333 000)

 04.2009 - 11.2009

 17.

 Moje Boisko - Orlik 2012

 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

 1 557 062

 666 000
(MSiT 333 000
UMWP 333 000)

 05.2009 - 11.2009

 18.

 Moje Boisko - Orlik 2012

 Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie

 1 473 274

 666 000
(MSiT 333 000
UMWP 333 000)

 05.2009 - 11.2009

 19.

Moje Boisko - Orlik 2012

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie

1 214 000

413 025

2010 - 2011

 20.

Program Biały Orlik

Budowa Białego Orlika przy 
SP nr 25 w Rzeszowie

1 050 000

300 000

2011 - 
2012

 21.

 Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

 5 020 043

 1 350 000
(FRKF)

 11.2009 - 07.2011

 22.

Bezpieczne Boiska Podkarpacia

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 19 w Rzeszowie

200 000

 40 000

 2011

 23.

Blisko Boisko

Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie

420 356

246 784

07.2007
-07.2008
 

24.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta Rzeszowa

11 363 640

1 272 720

2009
-2012

 24.

 Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. 
Ofiar Katynia 1

 246 038

 59 667

 10.2009 - 07.2010

 25.

 Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Zakup pojazdu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Samodzielnego Publicznego ZOZ nr 1 w Rzeszowie

 108 400

 32 520

 09.2009 - 02.2010

 26.

 Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF poprzez budowę pochylni, szybu wraz 
z montażem windy oraz modernizację dojścia do budynku szkoły

 353 357

98 402

 10.2009 - 08.2010

 27.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie

225 900 
 

20 000
 

2011

 28.

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Modernizacja żłobka nr 8 przy ul. Pułaskiego 3B w Rzeszowie

162 649

25 600

07.2011-
12.2011

29.

Bezpieczne Boiska Podkarpacia

Przebudowa boiska do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej nr 19 
w Rzeszowie

454 057

20 000

2012

30.

Wieloloetni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

Budowa skateparku w Rzeszowie

1 539 835

440 000

2012

31.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 na os. Budziwój w Rzeszowie

1 982 371

480 000

11.2012-

11.2013

32.

Program wyrównywania różnic między regionami II

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

91 276

37 423

12.2012-
06.2013

33.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Dębina

16 388

11 472

10.2012-
12.2012

34.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Załęże

16 658

11 661

10.2012-
12.2012

35.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Słocina

17 204

12 043

11.2012-
12.2012

36.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Budziwój

18 687

13 080

10.2012
-12.2012

37.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Drabinianka

16 171

11 320

11.2012
-12.2012

38.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Przybyszówka

16 171

11 320

11.2012
-12.2012

39.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Biała

16 171

11 320

11.2012
-12.2012

40.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Wilkowyja

15 794

11 056

11.2012
-12.2012

41.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie

18 278

12 795

11.2012
-12.2012

42

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej

Budowa boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie

426 599

115 500

01.2013
-08.2014

43

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej

Budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie

411 942

113 600

01.2013-

08.2014

44.

Narodowy Program Przebudowy - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowe i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok

6 665 818

2 950 196

03.2013
-12.2013

45.

Rozwój Infrastruktury Kultury

Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe

541 450

200 000

01.2013
-12.2013

46.

Rozwój infrastruktury kultury

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie

400 000

100 000

01.2013
-12.2013

47.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Rozbudowa ulicy Karola Wojtyły w Rzeszowie

9 117 876 3 000 000 04.2013-
11.2014
48.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH - edycja 2014"

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie

4 178 991 2 958 960,22

04.2013-
12.2014

49. Program wyrównywania różnic między regionami II

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej im. Józfy Jaklińskiej w Rzeszowie

124 968 74 981 10.2013-
06.2014
50. Program wyrównywania różnic między regionami II Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Rzeszowa zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie 534 467 147 088 10.2013-
06.2014
51 Program wyrównywania różnic między regionami II Likwidacja barier komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych ZSS im. UNICEF w Rzeszowie poprzez remont pomieszczeń szkoły 268 235 107 294 10.2013-
06.2014
52 Program wyrównywania różnic między regionami II Przeciwdziałanie barierom transportowym - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZSS im. UNICEF w Rzeszowie 259 000 155 400 10.2013-
06.2014
53 Program wyrównywania różnic między regionami II Zakup pojazdu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepelnosprawnych dla DPS w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 7a 130 000 78 000 10.2013-
10.2014
54 Dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych/PFRON Poprawa infrastruktury służacej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Spolecznej przy ulicy Załęskiej 7a 344 961 172 480 01.2014-
11.2014
55 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH-edycja 2014" Modernizacja budynku Żłobka nr 3 , ul. Rataja 6a w Rzeszowie 989 579 451 089 07.2014-
12.2014
56 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH-edycja 2014" Żłobek nr 8, ul . Pułaskiego 3b, 35-011 Rzeszów 172 341 113 397 07.2014-
12.2014
57 Program wyrównywania różnic między regionami II Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Rzeszowa 725 000 217 500 09.2014-
12.2014
58 Program wyrownywania różnic między regionami II Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie 99 634 39 854 09.2014-
12.2014
59 Program wyrownywania różnic między regionami II Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 125 000 75 000 09.2014-
12.2014
60.Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska4 718 3642 347 42201.2015-
08.2015
61.Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowejZadaszenie dwóch kortów tenisowych z budową zaplecza w Rzeszowie- Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji1 199 959599 90001.2014-
02.2016
62.Program Rozwoju Infrastruktury KulturyModernizacja Domu Kultury na osiedlu Slocina w Rzeszowie1 228 070500 000

01.2014-
12.2015

63.Resortowy Progrm Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 "Maluch" - edycja 2015 (Moduł 2)Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3B, Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a, Żłobek nr 5 ul. Bł. Karoliny 17 Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 32 070 468668 96801.2015-
12.2015
64.Grant Ministerstwa Spraw ZagranicznychI Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce317 650100 00007.2016-
08.2016

65.

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

7 532 428

2 000 000

01.2013-

11.2016

66.Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury SportowejBudowa 5 boisk wielofunkcyjnych, 2 boisk do siatkówki, boiska do piłki plażowej, boiska do piłki ręcznej, 2 kortów tenisowych i urządzeń lekkoatletycznych przy pięciu placówkach oświatowych w Rzeszowie4 344 0511 000 00006.2015-
10.2016
67.Program Wyrównywania Różnic Między Regionami IIIZakup pojazdu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ  w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 7a139 99077 00009.2016-
12.2016
68.Program Wyrównywania Różnic Między Regionami IIITworzenie warunków sprzyjających aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Rzeszowa101 683,9099 813,9809.2016-
12.2016
69.Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016 (Moduł 2)Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3B, Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a,
Żłobek nr 5, ul. Bł. Karoliny 17
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dziei do lat 3 utworozny z dnia 31.12.2015 z udziałem Programu "Maluch"
2 084 832409 90901.2016-
12.2016
70.Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrsatruktury Drogowej na lata 2016-2019Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap I9 226 754,383 000 000,0001.03.2016
-
31.11.2016
71Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2016/ Fundusz Rozwoju Kultury FizycznejBudowa 5 boisk wielofunkcyjnych, mini boiska do piłki nożnej, biezni 2-torowej prostej do biegów 60 m, 2 skoczni do skosów w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie1 509 518,86498 141,00

01.2016-

11.2017

72Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wielu do lat 3 "MALUCH plus" 2017- edycja specjalna "Za życiem"Dostosowanie 35 istniejących miejsc w siedmiu instytucjach opieki prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów do potrzeb dzieci i niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki437 500,00346 041,40

01.2017

12.2017

73.Modernizacja infrastruktury sportowej - edycja 2016Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie2 940 801,001 470 400,00

01.2016-

10.2017

74Program wspierania miejsc opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w krajuTropem rzeszowskich miejsc pamięci158 721,0081 600,00

07.2017

12.2017