Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

III Korytarz Europejskiego Rozwoju “Via-Regia”

 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

III Korytarz Europejskiego Rozwoju “Via-Regia”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III B CADSES

 

Priorytet 1    – Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej
Działanie 1.1 – Wspieranie wdrażania wspólnych strategii i działań

Instytucja Zarządzająca:                 Ministerstwo Infrastruktury i Transportu (Włochy)
Krajowy Punkt Kontaktowy:              Departament Inicjatywy INTERREG, Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach
Partner wiodący:                             Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii
Jednostka realizująca w Rzeszowie:  Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Wartość całości projektu:            1 396 400 EUR
Wartość zadania G.M. Rzeszów:   20 000 EUR
Kwota dofinansowania zadania:   15 000 EUR
Wkład własny:                            5 000 EUR

Okres realizacji:
               10.2005 – 03.2008 r.

 

Opis projektu:

 

Priorytetem programu INTERREG III B CADSES było wsparcie dla rozwoju współpracy ponadnarodowej promującej zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny (terytorialny). Spośród obszarów współpracy wyznaczonych w ramach komponentu B, program CADSES obejmuje największe terytorium.
     W ramach programu INTERREG III B CADSES Gmina Miasto Rzeszów była  partnerem projektu „III Korytarz Europejskiego Rozwoju „Via-Regia”. W projekcie uczestniczyło 16 miast z 5 państw Europejskich. Celem projektu było opracowanie zintegrowanej strategii zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza, znanego jako „Via-Regia”. Korytarz ten łączy ważne centra ekonomiczne w Unii Europejskiej takie jak Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów, przewidywał również połączenia z Ukrainą (Lwów, Kijów). Głównym rezultatem projektu dla Rzeszowa miało  być opracowanie Miejskiego Studium Przypadku. Partnerzy mieli analizować ogólny rozwój korytarza aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony. W oparciu o wyniki tych analiz miało powstać podłoże do dyskusji i opracowania strategii rozwoju przestrzennego z punktu widzenia miast węzłowych i obszarów metropolitarnych leżących na trasie korytarza „Via-Regia”. Projekt zakładał określenie potrzeb w zakresie lokalnych inwestycji.

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Zakres rzeczowy projektu, w którym uczestniczyła Gmina Miasto Rzeszów:

- spotkanie mające na celu koordynację projektu kontraktowanie, spotkanie we Wrocławiu w celu omówienia wewnętrznej struktury projektu, podpisania Wspólnej Konwencji, omówienia i podpisania umowy o dofinansowanie oraz przygotowanie przewodnika o zarządzaniu projektem.

- konferencja, podczas której przygotowano scenariusze rozwoju polsko- słowacko – ukraińskiego obszaru przygranicznego mające służyć opracowaniu strategii rozwoju przestrzennego dla Europejskiego Korytarza Rozwoju (EDC).

-dwa spotkania mające na celu opracowanie strategii rozwoju miast uczestniczących w projekcie.

-końcowa konferencja z udziałem krajowych, regionalnych i lokalnych władz, podczas której zaprezentowano publicznie opracowaną strategię rozwoju oraz rezultaty realizacji projektu.


-dwie sesje warsztatów urbanistycznych dotyczących tematyki miast węzłowych i obszarów metropolitarnych w odniesieniu do całościowej strategii rozwoju przestrzennego.

 
 

 

  

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu umożliwiła Partnerom analizę swojej sytuacji w kontekście ogólnego rozwoju korytarza, aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony. W oparciu o wyniki tych analiz powstało podłoże do dyskusji i opracowania strategii rozwoju przestrzennego z punktu widzenia miast węzłowych i obszarów metropolitarnych. Zostanły również określone potrzeby w zakresie lokalnych inwestycji. W wyniku realizacji projektu opracowana została strategia rozwoju przestrzennego III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Gmina Miasto Rzeszów opracowała dokument pn. Miejskie Studium Przypadku, zawierającego między innymi analizę miejskiego układu komunikacyjnego oraz wskazówki odnośnie potrzeb w zakresie inwestycji, którego treść i końcowe konkluzje zostały uwzględnione w treści strategii rozwoju przestrzennego.