Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy

 

 

„Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.4: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Instytucja Wdrażająca:    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Beneficjent:                    Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:      Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:
         731 482 PLN
Kwota dofinansowania: 731 482 PLN (100% dofinansowania)
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny:                                          525 277 PLN
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 206 205 PLN

Okres realizacji:
01.07.2006 r. – 31.12.2007 r.

 

Opis projektu:


Wysoka bierność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim podyktowana jest szeregiem uwarunkowań istniejących w świadomości społecznej mieszkańców województwa. Stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności wpływa na wyalienowanie tej grupy osób z życia społecznego oraz zawodowego. Widoczna jest również niechęć środowiska pracy i uprzedzenia co do aktywności niepełnosprawnych oraz trudności w nawiązywaniu kontaktów z niepełnosprawnym współpracownikiem i nieznajomość problemu niepełnosprawności. Pracodawcy otwartego rynku pracy są niechętni zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co z kolei wynika głównie z nieznajomości przepisów prawa w tym zakresie oraz braku informacji o korzyściach płynących z zatrudniania tych osób.
W związku z powyższym, Gmina Miasto Rzeszów w lipcu 2006 rozpoczęła realizację projektu pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”, który miał na celu zmianę postaw pracodawców, społeczności lokalnej i decydentów oraz wzrost zainteresowania aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych i rozwiązaniami prawnymi, jakie można zastosować przy zatrudnianiu niepełnosprawnego pracownika. Cele te zostały osiągnięte poprzez kampanię informacyjno – promocyjną na którą składały się:
- konferencje dla pracodawców promujące osoby niepełnosprawne,
- kiermasze Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
- imprezy integracyjne,
- audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe.
Działania te miały przyczynić się do zwrócenia uwagi na problem niepełnosprawności,
a w szczególności do zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych, która następnie miała doprowadzić do wzrostu zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Realizowany projekt obejmował swym zasięgiem całe województwo podkarpackie, a w przypadku emisji radiowych części województw małopolskiego,
świętokrzyskiego i lubelskiego.

  
 
Konferencja inauguracyjna

 


Kiermasz Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

 

 

  
Świąteczny Kiermasz Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Krośnie, który odbył się w połączeniu z XIV Mikołajkowymi Spotkaniami Tanecznymi
Świąteczny Kiermasz Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie

 

 


Konferencja w KrośnieKonferencja w Rzeszowie

 


Kiermasze w KrośnieKiermasz w Przemyślu


 

 


Impreza integracyjna w Krośnie

 


Efekty realizacji projektu:


Poprzez realizację wszystkich przedmiotowych zadań projektu, osiągnięto wskaźnik zakładany w projekcie – realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej. Liczba osób odwiedzających poszczególne kiermasze i imprezy oraz biorących udział w konferencjach odpowiada, przewidzianym we wniosku o dofinansowanie, liczbom uczestników poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu lub je przewyższa. Liczba rozdanych kuponów konkursowych (łącznie ok. 10 000 sztuk), jak również listy obecności z przeprowadzonych konferencji, wskazują, że łączna liczba osób uczestnicząca w przedsięwzięciach w ramach projektu (kiermasze, konferencje, imprezy) zgodnie z założeniami przekroczyła 10.000 osób.
Należy wskazać również, że konferencje organizowane w ramach projektu, zostały ocenione w ankietach ewaluacyjnych bardzo dobrze lub dobrze, a pracodawcy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach.
Prócz dużej liczby odwiedzających, do rezultatów przeprowadzonych kiermaszów należy zaliczyć duże zainteresowanie twórczością osób niepełnosprawnych ze strony władz lokalnych oraz organizatorów okolicznościowych kiermaszów. Zainteresowanie to skutkuje deklaracjami zapraszania w przyszłości WTZ-tów do bezpłatnego udziału w kiermaszach (głównie świątecznych) organizowanych na terenie Przemyśla i Rzeszowa, co pozwoli na przedłużenie dobrych praktyk związanych z organizacją kiermaszów, zapoczątkowanych projektem realizowanym przez Gminę Miasto Rzeszów. Świadectwem tego jest chociażby uczestnictwo lokalnych WTZ-tów w grudniu 2007 r. w bożonarodzeniowym kiermaszu, organizowanym w rzeszowskiej hali na Podpromiu (hala gościła wcześniej kiermasze organizowane w ramach projektu, stąd zainteresowanie kierownictwa hali udziałem WTZ-tów w organizowanych przez halę kiermaszach).
Realizowane kampania w mediach i konferencje wpłynęły na wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, czego świadectwem była wzmożona liczba odwiedzin na stronie internetowej projektu oraz telefonów i wiadomości
e- mail z zapytaniami pracodawców o niepełnosprawnych pracowników lub z zapytaniami osób niepełnosprawnych chcących podjąć pracę/staż, czy uzyskać informacje z zakresu prawa pracy.
W przypadku realizowanych programów telewizyjnych wzrost zainteresowania tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych spowodował, iż lokalna telewizja, prócz płatnych emisji przygotowanego w ramach projektu materiału, zdecydowała się na jego dodatkowe bezpłatne emisje. Dodatkowo, przygotowane programy zostały wykorzystane w lokalnym serwisie informacyjnym TVP Rzeszów, jako materiał promujący aktywność zawodową osób niepełnosprawnych oraz zachęcający do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.
Również emisja w radiu materiału przygotowanego w ramach projektu, stała się przyczynkiem do dyskusji słuchaczy w ramach programu Polskiego Radia Rzeszów pn. Forum na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w regionie, czy poświęceniu jednej z audycji Forum podsumowaniu realizacji projektu i dyskusji na temat potrzeby realizowania projektów na rzecz poprawy sytuacji niepełnosprawnych.
W czasie trwania projektu badano również zainteresowanie stroną internetową – stronę pod adresem www.niepelnosprawni.erzeszow.pl odwiedziło od początku realizacji projektu ponad 230 tysięcy internautów.