Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

 

  


 "Przebudowa ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa – poprawa
dostępu do sieci dróg krajowych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Priorytet 1:     Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1:  Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca:     Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent:                  Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Wartość projektu:         25 787 840 PLN
Kwota dofinansowania: 16 491 504 PLN
Wkład własny:                9 296 336 PLN

Okres realizacji:           06.2004 – 11.2006 r.

 

Opis projektu:

 

Rzeszów jest największą aglomeracją południowo-wschodniej Polski, centrum handlowym i gospodarczym, największym ośrodkiem akademickim i kulturalnym tej części kraju. Krzyżują się tu droga krajowa Nr 4, łącząca Korczową (granica z Ukrainą) ze Zgorzelcem (granica z Niemcami) oraz droga krajowa Nr 9, biegnąca z północy na południe do przejścia granicznego w Barwinku. Przez Rzeszów przebiega droga krajowa Nr 19, zlokalizowana wzdłuż całej wschodniej granicy kraju i łącząca najważniejsze miasta wschodniej Polski od Białegostoku poprzez Lublin do Rzeszowa.
Ulice będące przedmiotem projektu stanowią ważny element sieci drogowej miasta. Tworzą bezpośrednie połączenia pomiędzy drogami krajowymi i międzynarodowymi. Z dróg tych korzystają dojeżdżający codziennie do pracy, szkół, urzędów, do instytucji naukowych i kulturalnych. Warunki komunikacyjne daleko jednak odbiegały od pożądanych. Dlatego też władze Miasta Rzeszowa podjęły energiczne działania zmierzające do poprawy i rozbudowy ważnych dla egzystencji miasta arterii komunikacji drogowej. Przebudowa ulic powiatowych w Rzeszowie miała za zadanie przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta i regionu, komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Zakładano zwiększenie atrakcyjności terenu wśród potencjalnych inwestorów przyczyniając się także do podniesienia potencjału gospodarczego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował między innymi przebudowę dróg powiatowych o łącznej długości 4,9km, przebudowę chodników i ciągów rowerowych na długości przebudowywanych ulic, zbudowanie miejsc parkingowych oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Przebudowę ulic w centrum miasta Rzeszowa podzielono na 4 etapy:

- Etap I – Ul. Cieplińskiego –Ul. Płk. L. Lisa-Kuli,

- Etap II - ul. Gen. J. Dąbrowskiego,

- Etap III - Ul. Lubelska - Ul. Marszałkowska,

- Etap IV – Al. Wyzwolenia – (na odcinku od Al. Gen. Okulickiego do ul. Krakowskiej).
 

Prace modernizacyjne w ramach realizacji projektu przeprowadzono w latach 2004 -2006:

 


Ul. Gen. Dąbrowskiego w trakcie przebudowy

 


Prace przy ulicach : Lubelskiej i Marszałkowskiej

 Al. Wyzwolenia podczas modernizacji

 

Uroczyste zakończenie realizacji projektu:

W dniu 26 października po wykonaniu rzeczowego zakresu projektu w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość oficjalnego zakończenia realizacji inwestycji. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Jan Szczupak - kanclerz Kurii Metropolitalnej w Rzeszowie, który przybył w imieniu Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego. Wśród uczestników uroczystości byli m.in. przedstawiciele firm wykonawczych, policji oraz straży pożarnej. Podczas objazdu trasą dróg objętych projektami zrealizowanymi przez Gminę Miasto Rzeszów odsłonięto tablice pamiątkowe.

    
Uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu wraz z odsłonięciem tablic
pamiątkowych projektu

 

 Efekty realizacji projektu:


W ramach projektu przebudowano drogi o łącznej długości 4,9km i 8km chodników, wybudowano 2,2km ciągów pieszo-rowerowych. Powstało również 211 nowych miejsc postojowych, a zmodernizowano 42 istniejące. Przy ulicach objętych projektem zmodernizowano także 219 punktów oświetleniowych oraz powstało 85 nowych punktów.
Realizacja inwestycji przyczyniła się w dużym stopniu do zwiększenia przepustowości dróg w mieście oraz wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa. Nowo wybudowane rondo im. Jana Pawła II powstałe w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Lubelskiej i Marszałkowskiej zapewniło bezkolizyjne włączanie się do układu komunikacyjnego miasta ruchu tranzytowego z dróg krajowych nr 9 i 19. Wzdłuż przebudowanych dróg powstały ścieżki rowerowe, dzięki czemu rowerzyści mogą swobodniej poruszać się po Rzeszowie. Ponadto na pasach dzielących jezdnie dokonano nasadzeń trawy i krzewów, natomiast na rondzie przy ul. Cieplińskiego powstała fontanna świetlna, dzięki czemu znacznie wzrosła estetyka miasta.

 

    
Ulice Lisa - Kuli i Cieplińskiego po zakończeniu prac remontowych

 


Ul. Dąbrowskiego po przebudowie

 


Przebudowana Al. Wyzwolenia

 


Ul. Marszałkowska wraz z rondem im. Jana Pawła II