Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przebudowa ulic w ciągu drogi...

 

 

"Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport 2004 - 2006

 

Priorytet 2:     Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Działanie 2.2:  Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

Instytucja Zarządzająca:    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:  Ministerstwo Infrastruktury

Beneficjent:                       Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:       Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie

Wartość projektu:         89 074 288 PLN
Kwota dofinansowania: 61 622 157 PLN
Wkład własny:               27 452 131 PLN

Okres realizacji: 03.2004 r. – 06.2008 r.

 

 

Opis projektu:

Droga krajowa Nr 4 jest istotnym elementem sieci dróg w Polsce, łączącym przejście graniczne w Korczowej (granica z Ukrainą) i w Zgorzelcu (granica z Niemcami). Część drogi krajowej nr 4 stanowi południową obwodnicę miasta Rzeszowa, czyli ważną arterię komunikacyjną prowadzącą ruch miejski jak i tranzytowy. Jej ważnym elementem jest także most Karpacki na rzece Wisłok, który do czasu wybudowania mostu Zamkowego był główną przeprawą drogową na tej rzece w Rzeszowie. Przez lata przyjmował wzrastający ruch miejski i przelotowy prowadzący do wschodnich przejść granicznych Polski. Ciągłość zużycia, brak generalnych remontów na przestrzeni lat, jak i strategiczne położenie tego obiektu przemawiały za potrzebą doprowadzenia go do stanu umożliwiającego bezpieczne wykorzystanie w przyszłości.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. pojawiła się możliwość pozyskania środków z zewnątrz, poprzez Sektorowy Program Operacyjny – Transport, programu operacyjnego, którego głównym celem było usprawnienie systemu drogowego, jako elementu zintegrowanej polityki służącej poprawie sektora transportu.

Podjęto decyzję o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji rzeszowskich ulic w ciągu Drogi Krajowej nr 4 ze środków Unii Europejskiej w ramach powyższego programu. Pozyskane fundusze, wraz z środkami pochodzącymi z budżetu miasta, pozwoliły na modernizację ulic, a w konsekwencji poprawę dostępności drogi krajowej Nr 4.

Realizacja projektu została podzielona na pięć etapów:

Etap I: Przebudowa Al. Armi Krajowej i ul. Lwowskiej,

Etap II: Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem na rzece Wisłok,

Etap III: Przebudowa ul. Krakowskiej – Al. W. Witosa,

Etap IV: Promocja Projektu,

Etap V: Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem.
 

Prace modernizacyjne w ramach realizacji projektu przeprowadzono w latach 2004 – 2008:

 

 

Most Karpacki w trakcie modernizacji

 

 
Roboty drogowe przy ul. Batalionów Chłopskich

 Prace remontowe na Al. Witosa, Al. Powstańców Warszawy
oraz Al. Armii Krajowej

 
Ul. Krakowska podczas remontu

 

Przy remontowanych fragmentach Drogi Krajowej nr 4 ustawiono tablice informujące o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.
 


Tablice informacyjne

 

Projekt był promowany na spotkaniach Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami miasta oraz młodzieżą szkolną i studentami. Promocja w lokalnych mediach odbywała się poprzez zamieszczenie ulotek informacyjnych oraz emisję filmu promocyjnego dotyczącego projektu. Ponadto na miejskich tablicach i słupach ogłoszeniowych umieszczono plakaty informacyjne dotyczące projektu.

ulotka 1 2
Film informacyjno-promocyjny.avi
plakat

 

Uroczyste zakończenie projektu:

W dniu 5 września 2008 roku w rzeszowskim Ratuszu miało miejsce uroczyste zakończenie realizacji inwestycji oraz odsłonięcie wykonanych dla projektu tablic pamiątkowych podczas konferencji pn. „Infrastruktura drogowa miasta Rzeszów i województwa podkarpackiego na tle kraju – dokonania i plany".Konferencja dotycząca inwestycji drogowych w Ratuszu oraz
uroczyste zakończenie projektu

 


Odsłonięcie tablic pamiątkowych projektu

 

Efekty realizacji projektu:

W ramach realizacji projektu została przeprowadzona modernizacja ulic: Lwowskiej i Krakowskiej, oraz Al. Armii Krajowej, Al. Powstańców Warszawy, Al. Batalionów Chłopskich, Al. Wincentego Witosa oraz Mostu Karpackiego na rzece Wisłok. Przebudowano łącznie 13, 38 km dróg o łącznej powierzchni 276 055 m2, most o powierzchni
1 363 m2 oraz 20, 46 km ciągów pieszo-rowerowych. Zamontowano również ekrany akustyczne o łącznej długości 7 054 m. W wyniku realizacji projektu przepustowość zmodernizowanych ulic wzrosła do 2 750 Pu/h, a ich nośność zwiększyła się z 100 KN/oś do 115 KN/oś.
Projekt pozwolił na dostosowanie drogi w granicach administracyjnych Rzeszowa do narastającego natężenia ruchu drogowego. Wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy miasta poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do istniejących, oraz nowopowstałych, podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, zmniejszenie uciążliwości życia mieszkańców, ograniczenie uciążliwości dla środowiska oraz zwiększenie ochrony zabytkowej części miasta Rzeszowa.


    
   
Rzeszowskie ulice w ciągu Drogi Krajowej nr 4 oraz
Most Karpacki po wykonaniu przebudowy