Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Realizacja II części podziemnej trasy...


„Realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie”

Nr projektu Z/2.18/III/3.2/10/06

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006


Priorytet 3:     Rozwój lokalny
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:  Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Beneficjent:                   Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:  Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:
         16 149 743 PLN
Kwota dofinansowania: 5 810 462 PLN
Budżet Państwa:            968 410 PLN
Wkład własny:               9 370 871 PLN

Okres realizacji: 01.2005 r. - 02.2008 r.

 

Opis projektu:

Przedsięwzięcie objęte projektem miało na celu utrzymanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego miasta Rzeszowa, jak również zwiększenie atrakcyjności turystycznej stolicy Podkarpacia. Projekt stanowił kontynuację rozpoczętych w latach 90-tych XX wieku działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w rzeszowskim śródmieściu wraz z przebudową i porządkowaniem podziemnej infrastruktury technicznej. W celu podniesienia jakości istniejącego obiektu turystycznego, przystąpiono do wydłużenia Podziemnej Trasy Turystycznej i rekonstrukcji płyty rzeszowskiego Rynku. Działania będące przedmiotem projektu miały za zadanie wydobyć i uatrakcyjnić zabytkowy układ urbanistyczny Starówki, podkreślić wartość historyczną obiektów znajdujących się w jej obrębie i stworzyć nowe ramy dla ówczesnej działalności społeczno-kulturalnej. Dotychczas istniejące niezabezpieczone obiekty i wyrobiska podziemne były przyczyną powstawania nowych zapadlisk i nierównomiernego osiadania gruntu, co powodowało pękanie ścian kamienic, uszkodzenia wodno-kanalizacyjne czy też zapadliska nawierzchni Rynku.
Projekt stanowił kontynuację I etapu trasy zrealizowanego przy pomocy metod górniczo-budowlanych i metody odkrywkowej. Prace były wykonywane ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego. Końcowym etapem prac była adaptacja i połączenie realizowanego 156m odcinka trasy z dotychczasową 213m trasą turystyczną i udostępnienie całej 369 - metrowej trasy odwiedzającym. Prowadzone były także prace związane z rekonstrukcją i zagospodarowaniem płyty Rynku i wykonaniem obiektu wejścia do podziemnej trasy turystycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Prace penetracyjno – badawczo - archeologiczne i zabezpieczające obszaru nieistniejącej zabudowy zachodniej pierzei Rynku i zabudowy pod płytą rynku do połączenia z istniejącą trasą podziemną oraz oddanie do użytkowania dotychczasowej 213m trasy turystycznej.

2. Rekonstrukcja i zagospodarowanie płyty Rynku o powierzchni 7096m2.

3. Wykonanie obiektu wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej. Obiekt wejścia pełnił funkcje:
- centrum informacyjno – kulturalnego miasta,
- zaplecza technicznego, socjalnego i sanitarnego dla organizacji imprez na płycie Rynku
i w Podziemnej Trasie Turystycznej.
 


 


Prace przy obiekcie wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej

 

 


Prace podczas przebudowy płyty Rynku

Uroczyste zakończenie realizacji projektu:

W dniu 14 grudnia 2007 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Podczas tego spotkania promowano projekt z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz materiałów informacyjno - promocyjnych. Dodatkowo, mieszkańcy mogli nieodpłatnie zwiedzać Podziemną Trasę Turystyczną wraz z przewodnikiem do końca roku 2007.

 
Uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu zapewniła rewitalizację płyty Rynku Staromiejskiego o powierzchni 7096m2 i unikatowej Trasy Podziemnej miasta Rzeszowa, której długość wynosi obecnie 369m. Rozwiązania techniczne dotyczące rekonstrukcji płyty umożliwiły atrakcyjne i bezpieczne użytkowanie Rynku. Zapewniły również ochronę reliktów kultury przed zniszczeniem wskutek wjazdu na rynek pojazdów oraz zabezpieczają piwnice przed penetracją wód opadowych.
Przebudowany obiekt wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej o powierzchni 646m2 pełni dwie zasadnicze funkcje:
- zewnętrzną w odniesieniu do Rynku jako niekubaturowe wypełnienie przestrzeni pokwartale zabudowy, z możliwością montażu estrady,
- wewnętrzną w odniesieniu do obsługi ruchu turystycznego, jako miejskie centruminformacji turystycznej powiązane z wejściem do podziemnej trasy oraz zapleczem dla
estrady i imprez organizowanych na Rynku.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności urządzonej przestrzeni publicznej i poprawy jakości istniejącego obiektu turystycznego. Mieszkańcy Rzeszowa i okolic, jak również turyści, wraz ze wzrostem usług turystycznych i kulturowych, otrzymali szereg nowych propozycji spędzania wolnego czasu w obrębie ścisłego centrum miasta. Projekt przyczynił się również do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru restrukturyzowanego poprzez budowę i modernizacje lokalnej bazy turystyczno-kulturalnej.


Przebudowana płyta Rynku i obiekt wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej


Podziemna Trasa Turystyczna
 

Szczegółowe informacje, warunki zwiedzania oraz aktualności dotyczące funkcjonowania rzeszowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej dostępne są na stronie internetowej Informatora Turystycznego Podziemnej Trasy Turystycznej oraz portalu Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://trasa.rzeszow.pl/

http://www.rzeszow.pl/turystyka/podziemna-trasa-turystyczna-rzeszowskie-piwnice