Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy

 


Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006


Priorytet 2:     Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.1:  Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego.

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Beneficjent:                        Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:       Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:         726 551 PLN
Kwota dofinansowania: 543 281 PLN
Wkład własny:               183 270 PLN

Okres realizacji: 06.2007 r. – 05.2008 r.

 

Opis projektu:


Celem projektu była realizacja wspólnych przedsięwzięć przez podmioty z Lwowa i Rzeszowa, w szczególności przez samorządy tych miast, w takich dziedzinach jak: nauka, edukacja, kultura, turystyka i gospodarka. Cele te miały zostać zrealizowane poprzez utworzenie Rzeszowsko-Lwowskiego Biura Współpracy, które przyczyniałyby się do podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do rozwijania i zacieśniania współpracy w sferze kulturalnej, naukowej, turystycznej i gospodarczej podmiotów z Lwowa i Rzeszowa.
Projekt miał za zadanie stworzenie możliwości do rozwoju współpracy transgranicznej, w tym rzeczywistego współdziałania samorządów i uczelni. Działania takie jak utworzenie bazy danych z ofertami inwestycyjnymi, informacjami gospodarczymi, kulturalnymi i turystycznymi w ramach rzeszowskiego Biura miały za zadanie odpowiedzieć, jakie są uwarunkowania rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru granicznego przyczyniające się do rozwoju wspólnych inicjatyw a pośrednio do rozwoju obszaru granicznego. Ludność zamieszkująca Lwów i jego okolice oraz mieszkańcy Rzeszowa mieli odnieść korzyści z podniesionej jakości obsługi w obydwu Urzędach.
Realizacja projektu miała za zadanie wpłynąć na zniesienie barier mentalnych, językowych oraz przybliżenie informacji o sąsiadach. Wspólne inicjatywy edukacyjne miały na celu zwiększyć więzi naukowo-badawcze pomiędzy ważnymi ośrodkami uniwersyteckimi. W efekcie realizacji projektu miały zostać stworzone podstawy do rozwoju współpracy Lwowa i Rzeszowa oraz podmiotów z ich okolic w oparciu o ułatwienia społeczno – ekonomiczne, takie jak zwiększony dostęp do informacji o cechach kultury, nauki i gospodarki partnera po drugiej strony granicy.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- przeszkolenie pracowników samorządowych obu Miast, między innymi w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój wspólnych inicjatyw,
- spotkania z mieszkańcami Lwowa i Rzeszowa w celu zwiększenia świadomości odnośnie możliwości inwestowania w partnerskim mieście, jego oferty edukacyjnej, naukowej oraz walorów kulturowych i turystycznych,
- szkolenia o zróżnicowanej tematyce mające na celu wzrost wiedzy samorządowców na temat możliwości nawiązania współpracy w różnorodnych dziedzinach,
- dyskusji nad rozwojem współpracy w konkretnej sferze (środowisko, rewitalizacja),
- udział uczelni z Lwowa i Rzeszowa w konferencji naukowej, przyczyniającej się do podjęcia innych wspólnych przedsięwzięć oraz wypracowaniem teorii i wskazówek dotyczących możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego obszaru granicznego.

 

 
Dni Lwowa w Rzeszowie

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu „Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy” pozwoliła ożywić kontakty rzeszowsko – lwowskie w różnych sferach: kulturze, nauce i gospodarce. Mieszkańcy Rzeszowa jak i turyści poznali bliżej lwowską kulturę i tradycje podczas imprezy „Dni Lwowa w Rzeszowie”, zaznajomili się także z oferta turystyczną Lwowa.
Projekt pozwolił na integrację środowisk naukowych obu miast uczestniczących w projekcie dzięki organizacji konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski. Konferencja była okazja do wymiany poglądów na temat uwarunkowań i narzędzi modernizacji polsko-ukraińskiego regionu przygranicznego.
Celem pobudzenia współpracy gospodarczej zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli obu miast, samorządu gospodarczego oraz świata biznesu. Spotkanie to było okazją do wymiany ofert inwestycyjnych, nawiązania kontaktów i poznania uwarunkowań realizowania inwestycji w Polsce i na Ukrainie jak również konkretnie w Rzeszowie i Lwowie.
Realizacja projektu przyczyniła się także do ściślejszej współpracy samorządów Lwowa i Rzeszowa. Dzięki udziałowi pracowników samorządowych we wspólnych szkoleniach, podnieśli oni swoje kompetencje, ale i zdolności do realizacji wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.
Utworzone w ramach projektu „Rzeszowsko – Lwowski Biuro Współpracy” pełniło funkcje informacyjną, dysponując aktualnymi ofertami kulturalnymi, turystycznymi, gospodarczymi i oświatowymi.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia, ułatwione zostało podejmowanie wspólnych inicjatyw przez Lwów i Rzeszów. Obydwa miasta lepiej poznały swoje możliwości i ograniczenia, kulturę, tradycje oraz gospodarczą, naukową i kulturalną charakterystykę miasta – partnera. Doświadczenia i wiedzę zdobytą przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia, Lwów i Rzeszów planują wykorzystać podczas realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.