Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Standaryzacja ochrony środowiska...

                 

 

"Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006


Priorytet 1:    Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Instytucja Zarządzająca:  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Beneficjent:                  Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:         8 870 049 PLN
Kwota dofinansowania: 4 918 511 PLN
Wkład własny:               3 951 538 PLN

Okres realizacji:           07.2004 – 03.2008 r.

 

Opis projektu:

Gmina Miasto Rzeszów zmierzała do stworzenia pełnej infrastruktury technicznej na terenie miasta. Zadania realizowane przez Beneficjenta w ramach projektu miały zapewnić w pełni możliwość korzystania z kanalizacji deszczowej i sanitarnej na nieuzbrojonych ówcześnie terenach Miasta Rzeszowa. Realizacja projektu umożliwiła rozdzielne odprowadzanie ścieków deszczowych i sanitarnych. W chwili przystąpienia do realizacji zadania, część wód opadowych trafiała do rowów a część kanalizacji sanitarnej, co w znacznym stopniu zwiększało koszty oczyszczania. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6876m i 1646m kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rzeszowa. Kanały miały być prowadzone na głębokościach 1,5-3,5m.
Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzono przy wykorzystaniu rur z PCV i żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym typ GRA w przypadku kanalizacji sanitarnej. Do wykonania kanalizacji deszczowej wykorzystano rury żywiczne oraz PVC.
Projekt realizowany był w trzech dzielnicach miasta w podziale na 7 etapów:

- Dzielnica Śródmieście (Etap 1 i 2) – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza”. W ramach zadania wybudowano 1646 mb kanalizacji deszczowej z rur o średnicy od 800 do 200mm i 29mb kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy od 400 do 200mm.

- Dzielnica Słocina (Etap 3, 4, 5, 6) – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych I, II i III etap”. W ramach zadania wybudowano 3160m kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy od 400 do 260mm.

- Dzielnica Drabinianka (Etap 7) – zadanie „Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą”. W ramach zadania wybudowano 3687m kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy od 315 do 90mm oraz dwóch przepompowni.

 

 

 


Przepompownie ścieków przy ul. Strażackiej

 

 

 
Dwustronna tablica informacyjna umieszczona przy ul. Strażackiej

 

 

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu wybudowano 6,9km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,63 km kanalizacji deszczowej. Powstały także dwie przepompownie ścieków. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosiła 320,8km. Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła do 90ha. Podczas realizacji inwestycji przyjęto rozwiązania technologiczne najkorzystniejsze do zastosowania w danych warunkach terenowych dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W projekcie przewidziano zarówno system kanalizacji grawitacyjnej jak i grawitacyjno-ciśnieniowej. Wybudowano brakującą infrastrukturę kanalizacyjną, co spowodowało wyrównanie i podniesienie standardu życia mieszkańców. Wykonanie tej inwestycji przyczyniło się również do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Infrastruktura powstała w wyniku projektu stanowiła podstawę do rozwoju działalności gospodarczej, usługowej i turystycznej, dzięki czemu znacznie zwiększyła się atrakcyjność terenowa dla przedsiębiorstw oraz indywidualnych inwestorów.