Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów...

 

 

 

Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej
WND-POKL.09.04.00-18-108/08
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.04.00-18-108/08-00

Człowiek najlepsza inwestycja

 

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca: Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość Projektu: 100 000,00 PLN
Kwota Dofinansowania: 85 000,00 (85% dofinansowania)
Okres Realizacji: 01.07.2009 r. - 31.12.2009 r.

Celem ogólnym projektu było doskonalenie kwalifikacji kadr zarządzającej rzeszowskich placówek oświatowych do wymogów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie. Cel ten miał być osiągnięty dzięki realizacji nw. celów szczegółowych:

  • 66 pracowników szczebla zarządzającego podniesie swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania podległą placówką przy wykorzystaniu narzędzi ICT,
  • zwiększenie dostępności szkoleń specjalistycznych dopasowanych do potrzeb uczestników, - podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się ICT przez uczestników stanowiące merytoryczne przygotowanie do planowanego wdrożeni systemu informatycznego do zarządzania oświatą, który to pozwoli na optymalizację procesu zarządzania w rzeszowskich placówkach.

Wartością dodaną projektu jest podniesienie jakości i organizacji pracy kadry zarządzającej rzeszowskich placówek oświatowych, co ma przyczynić się do optymalizacji procesu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Szkolenia oferowane w ramach projektu były skierowane do pracowników szczebla zarządzającego (tj. dyrektorów i wicedyrektorów) placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, którzy byli zainteresowani podniesieniem oraz doskonaleniem kwalifikacji zawodowych związanych z obsługą specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą, w które są wyposażone placówki. Szkoleniami została objęta grupa 66 osób.

I. Na podstawie ewaluacji szkoleń i projektu dokonano porównania założonych i osiągniętych rezultatów miękkich projektu:

Założenie: zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej,
Efekt: Uzyskano deklaracje na poziomie 95 proc. – cel został więc osiągnięty.

Założenie: 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania oświatą.
Efekt: Uzyskano deklaracje na poziomie 96 proc. – cel został więc osiągnięty.

Założenie: 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje i umiejętności.
Efekt: Uzyskano deklaracje na poziomie 100 proc. – cel został więc osiągnięty.

Założenie: doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą.
Efekt: Analiza poszczególnych umiejętności pokazuje, że w ramach każdej z nich nastąpił wzrost – cel został więc osiągnięty.

II. Porównanie założonych i osiągniętych rezultatów twardych projektu:

Założenie: podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 66 osób z kadry zarządzającej placówkami oświatowymi (co najmniej 80% obecności na szkoleniach).
Efekt: 66 osób z kadry zarządzającej placówek oświatowych podniosło kwalifikacje zawodowe – osiągnięto 100% frekwencję na szkoleniach.

Założenie: zrealizowanie 2112 osobogodzin szkolenia
Efekt: zrealizowano 2112 osobogodzin szkolenia, cel został więc osiągnięty.

Założenie: zrealizowanie 6 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 24 dni szkoleniowe.
Efekt: zrealizowano 6 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 24 dni szkoleniowe, cel został więc osiągnięty.

Założenie: wydanie po 66 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych.
Efekt: wydano po 66 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych, cel został więc osiągnięty.

Efektem przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników. Szkolenie było również bardzo dobrze zorganizowane.