Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Budowa budynku dydaktycznego Zepołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie


 

„Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie”


numer projektu RPPK.05.01.00-18-145/08


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1:          Infrastruktura edukacyjna
Schemat B:             System oświaty

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                         www.rpo.podkarpackie.pl
 

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                       ul. Rynek 1
                       35-064 Rzeszów
                       Telefon: 017 87 54 000
                       Fax: 017 87 54 105
                       e- mail: umrz@erzeszow.pl
                       www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa                                          

Wartość projektu:         10 847 091 PLN
Kwota dofinansowania: 4 785 032  PLN
Wkład własny:               6 062 059  PLN
Okres realizacji:             08.2007 r. - 12.2010 r.


Opis projektu:

Miasto Rzeszów jest największym ośrodkiem edukacyjnym na terenie województwa podkarpackiego, oferującym możliwości kształcenia na różnych kierunkach, zarówno na poziomie zawodowym, średnim, jak i wyższym. Rzeszowski Zespół Szkół Gospodarczych, który mieści się przy ul. Spytka Ligęzy 12, jest szkołą z bogatą tradycją, funkcjonującą od 1919 roku. Szkoła ta cieszy się wieloma osiągnięciami w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Jej uczniowie biorą udział w licznych turniejach, konkursach i pokazach, m. in. zajęli IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym "Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2008" oraz I i III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Barmańskim w Preszowie na Słowacji.
Dotychczasowa infrastruktura edukacyjno-dydaktyczna Zespołu Szkół Gospodarczych składała się z dwóch pawilonów oddanych do użytku na początku lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, które nie spełniały dzisiejszych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla tego typu obiektów, co zostało potwierdzone przez ekspertyzy budowlane. W związku z nieopłacalnością przeprowadzenia modernizacji starych budynków, podjęto decyzję o ich zburzeniu i wybudowaniu w tym miejscu nowego obiektu dydaktycznego połączonego z budynkiem głównym. Przygotowania do realizacji inwestycji rozpoczęły się w 2006 roku. Dwa lata później, w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, pojawiła się możliwość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Gmina Miasto Rzeszów przygotowała wymaganą dokumentację i w październiku 2008 roku złożyła wniosek  o dofinansowanie projektu „Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W marcu 2009 roku, po dokonaniu oceny, Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu była poprawa dostępności infrastruktury publicznej na terenie miasta Rzeszowa. Dla osiągnięcia tego celu podjęto działania umożliwiające poprawę lokalnej infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej, podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, lepszą dostępność do kształcenia na kierunkach uważanych za deficytowe w regionie oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla  osób niepełnosprawnych.  


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował wybudowanie nowego czterokondygnacyjnego budynku, zawierającego kondygnację podziemną. Kubatura budowli została zaprojektowana jako prostokąt o wymiarach 35mx37m, którego całkowita powierzchnia użytkowa wyniosła 4532m2. Przewiązka łącząca nowy obiekt z głównym budynkiem Zespołu Szkół Gospodarczych posiada trzy kondygnacje, w tym jedną podziemną, o łącznej powierzchni 132 m2. W ramach inwestycji wykonano także przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz niezbędne dla funkcjonowania budynku instalacje - sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, drenaż opaskowy wokół budynku oraz sieć: gazową, elektroenergetyczną, telefoniczną, komputerową i odgromową. Wewnątrz budynku powstały działy do kształcenia zawodowego zgodne z ofertą dydaktyczną rzeszowskiego Zespołu Szkół Gospodarczych. Dział gastronomiczny obejmuje cztery sale technologiczne oraz dwie sale obsługi konsumenta wraz z zapleczem. Dział odzieżowy składa się z dwóch pracowni do nauki zawodu oraz czterech pracowni do nauki przedmiotów teoretycznych. Ponadto, stworzono pięć sal do nauki języków obcych, cztery sale wykładowe oraz cztery pomieszczenia przeznaczone na gabinety dla pracowników i sekretariat. W części drugiego piętra znajdują się również sale stanowiące zaplecze sal obsługi konsumenta i świetlicę. Na parterze mieści się aula o powierzchni 234 m2, natomiast w piwnicach szatnie na pięćdziesiąt boksów dla poszczególnych klas. 

 

  

Nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych

   
 
Wyposażenie sal gastronomicznych

   
Sale z wyposażeniem barmańskim

   
 
Wyposażenie sal do prowadzenia zajęć lekcyjnych i sal komputerowych

Efekty realizacji:

Projekt wpływa pozytywnie na poprawę warunków prowadzenia zajęć, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic oraz pracowników placówki. Wyposażenie pracowni technologicznych i odzieżowych w odpowiednie urządzenia, sprzęt i pomoce naukowe ma zdecydowany wpływ na wysoki poziom nauczania w rzeszowskim Zespole Szkół Gospodarczych. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do niwelowania dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami oraz wyrównania szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla osób niepełnosprawnych. W znaczący sposób poprawie uległy również warunki higieniczno-sanitarne szkoły. W wyniku realizacji projektu stworzono odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć praktycznych, co skutkuje lepszym efektem dydaktycznym, prowadzącym w konsekwencji do profesjonalnego przygotowania młodzieży do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Zaowocowało to podniesieniem jakości kształcenia w rzeszowskim Zespole Szkół Gospodarczych oraz poprawą dostępności infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie stolicy województwa podkarpackiego.

 

 

*stan na dzień 9.07.2013r.