Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

 

„Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4”
 
numer projektu POIS.08.02.00-00-061/10


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
                                                      www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Infrastruktury
                                                      www.mi.gov.pl

Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
                                                     www.cupt.gov.pl

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                    ul. Rynek 1
                    35-064 Rzeszów
                    Telefon: 017 87 54 000
                     Fax: 017 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl

Jednostka realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie
                                             
Wartość projektu:            86 344 980 PLN
Kwota dofinansowania:   67 085 101 PLN
Wkład własny:                 19 259 879 PLN

Okres realizacji: 03.2007 r. – 05.2013 r.
Okres kwalifikowalności wydatków: 03.2007 r. – 06.2013 r.

 

Opis projektu:

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa jest przedsięwzięciem, którego początek sięga roku 2003. Dotychczasowe prace realizowane były ze środków własnych Miasta oraz przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa. Realizacja odcinka obecnej Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie, od ulicy Nowoprojektowanej do ulicy Załęskiej, uzyskała dotację w ramach programu PHARE 2003. Z kolei przebudowa Alei Armii Krajowej, której obecnym przedłużeniem jest obwodnica północna, została zrealizowana przy współudziale środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006.
 

Kontynuacją tych działań była budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej Rzeszowa od Ronda im. Kuronia do granic miasta przy współfinansowaniu środków unijnych oraz budżetu państwa. Dalszy odcinek o długości 1,4km, od granic miasta do węzła autostrady A-4, na mocy porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, również przy udziale środków unijnych.

 

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach realizacji projektu na terenie miasta Rzeszowa powstała droga o długości 2,52 km od Ronda im. Kuronia do granic miasta, wraz z obustronnymi drogami serwisowymi o szerokości 3,5 m w miejscach koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obwodnicy. W ramach inwestycji wykonano również dwa wiadukty – nad ul. Spichlerzową oraz bocznicą kolejową i drogami dojazdowymi nr 7 i nr 9 oraz cztery przepusty. Na długości około 2,3 km zamontowane zostały ekrany dźwiękochłonne. Uzupełnienie wyżej wymienionych prac stanowi utworzenie barier energochłonnych oraz nasadzenia zieleni.

 

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu aglomeracja rzeszowska uzyskała lepszy dostęp do systemu dróg krajowych łączących miasto z najważniejszymi ośrodkami w kraju. Budowa obwodnicy północnej umożliwiła włączenie Rzeszowa do węzła komunikacyjnego autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19 , oraz pozwoliła na dogodniejsze skomunikowanie miasta z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów Jasionka. Przedsięwzięcie w istotny sposób przyczyniło się do podniesienia spójności komunikacyjnej województwa podkarpackiego z pozostałą częścią kraju, ponieważ łączy lokalny układ komunikacyjny z układem krajowym i międzynarodowym. Ponadto, stworzenie wokół miasta ciągu obwodnic przenoszących ruch z pominięciem centrum przełoży się na zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej sieci dróg i ulic Rzeszowa.

 


 Widok na nowo wybudowaną drogę

 

Uroczyste otwarcie inwestycji

fot. Bogdan Szczupaj -Archiwum Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

*stan na dzień 17.09.2013 r.