Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II

„Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie- etap II”

numer projektu: RPPK. 02.01.00-18-014/10Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 


Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1:          Infrastruktura komunikacyjna
Schemat B:             Drogi powiatowe

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                         www.rpo.podkarpackie.pl                                         

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                     ul. Rynek 1
                     35-064 Rzeszów
                     Telefon: 017 87 54 000
                     Fax: 017 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
                                                
Wartość projektu:           5 005 754  PLN
Kwota dofinansowania:   3 302 501  PLN
Wkład własny:                 1 703 253  PLN

Okres realizacji projektu: 03.2010 r. – 09.2011 r.

 

 

Opis projektu:

Projekt stanowił kontynuacje pierwszego etapu przedsięwzięcia połączenia ulicy Podkarpackiej z ulicą Przemysłową w południowo – zachodniej części Rzeszowa. Rejon ten charakteryzuje się szczególnie dużym natężeniem ruchu drogowego, które w obszarze realizacji projektu wynosi średnio 35 tysięcy pojazdów na dobę. Duży wskaźnik natężenia ruchu jest wynikiem zarówno komunikacji miejskiej - tereny mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, centrum miasta; jak i komunikacji tranzytowej – droga krajowa nr 4 i droga krajowa nr 9. Wzrastający ruch i narastające obciążenie istniejącego układu komunikacyjnego stwarzało zagrożenie dla mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, zanieczyszczenia środowiska, wzrostu poziomu hałasu, itp. Dodatkowo słaba dostępność do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obszarze realizacji projektu, jak również bariery komunikacyjne w rejonie intensywnej działalności gospodarczej przy ul. Przemysłowej stanowiły istotną przeszkodę w rozwoju gospodarczym miasta. W ramach realizacji projektu wykonano nowe powiązania komunikacyjne mające za zadanie odciążenie newralgicznych punktów miasta oraz zwiększenie dostępności do dróg krajowych nr 4 i nr 9, a w przyszłości również do drogi ekspresowej S - 19 i autostrady A - 4.


                                                                  

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę odcinka drogi powiatowej o długości 561m przedłużającego ulicę Przemysłową wraz z oświetleniem, chodnikiem (550m) oraz ścieżką rowerową (330m). Wybudowano kanalizację deszczową o długości 510m. W ramach realizacji projektu przebudowano również odcinek magistrali wodociągowej o długości 60,5m, sieć ciepłowniczą o długości 69,5m, sieci energetyczne oraz zabezpieczono linie teletechniczne.


        
 

     

Ulica Przemysłowa po zakończeniu realizacji projektu

 

    
Uroczyste otwarcie drogi
 

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu rozwiązuje szereg trudności związanych z dużym natężeniem ruchu drogowego na terenie miasta. Odciążone zostało skrzyżowanie Al. Batalionów Chłopskich, ul. Generała J. Dąbrowskiego oraz Al. Powstańców Warszawy oraz zapewniono alternatywną trasę przejazdu w przypadku sytuacji awaryjnej na ul. Podkarpackiej. Zwiększona została także dostępność komunikacyjna dla ruchu gospodarczego związanego z działalnością Urzędu Celnego przy ul. Przemysłowej. W wyniku realizacji projektu zapewniono lepszą dostępność do terenów inwestycyjnych o powierzchni 15,6 ha oraz stworzono dogodne warunki do lokalizacji nowych przedsiębiorstw. Inwestycja przyczynia się tym samym do dalszego rozwoju Rzeszowa i całego województwa podkarpackiego.

 
 

 

*stan na dzień 09.07.2013r.