Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


 

 „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie- Etap I”

numer projektu RPPK.02.01.00-18-005/09

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Os priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1:         Infrastruktura komunikacyjna
Schemat A:             Drogi wojewódzkie

Instytucja Zarządzająca:  Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl
                  
Beneficjent:    Gmina Miasto Rzeszów
                       ul. Rynek 1
                       35-064 Rzeszów
                       Telefon: 017 87 54 000
                       Fax: 017 87 54 105
                       e- mail: umrz@erzeszow.pl
                       www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
                                   
Wartość projektu:           31 501 876 PLN
Kwota dofinansowania:    9 257 315 PLN
Wkład własny:                22 244 561 PLN

Okres realizacji projektu: 04.2009 r. - 08.2011 r.

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności inwestycyjnej  i gospodarczej miasta Rzeszowa i regionu. Cel ten został osiągnięty poprzez budowę nowych powiązań komunikacyjnych miejskiego i wojewódzkiego układu drogowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej do dróg krajowych nr 4 i 9, drogi ekspresowej S-19 oraz autostrady A-4. Wykonanie drogi klasy G (kategorii drogi wojewódzkiej), umożliwia włączenie komunikacyjne terenów inwestycyjnych oraz obszarów intensywnej działalności gospodarczej. Umożliwiło to zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu oraz  rozwój  i lokalizację nowych przedsiębiorstw. Usytuowanie na przecięciu istotnych szlaków komunikacyjnych województwa i kraju jest czynnikiem sprzyjającym dla rozwoju działalności gospodarczej z zakresu turystyki. Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne pozwalają na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno miasta jak i całego regionu. Ponadto rozwiązania z zakresu ochrony środowiska mają zdecydowany wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa    i ochronę środowiskaZakres rzeczowy projektu:


Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:
1. Budowa drogi klasy G kategorii drogi wojewódzkiej o długości 676,5m, łączącej drogę krajową S-19 z ulicą Podkarpacką stanowiącą drogę krajową nr 9.
2. Budowa wiaduktu kolejowego o długości 54,5m.
3. Przebudowa dwóch przejazdów kolejowych oraz likwidacja jednego przejazdu kolejowego relacji Rzeszów – Jasło.
4. Budowa kolektora odwadniającego Fi 2000 o długości 1180,5m.
5. Budowa ekranów akustycznych o długości 507m.
 
Nowa droga po zakończeniu realizacji projektu

Efekty realizacji projektu:

Realizacja inwestycji zapewnia poprawę dostępności miasta Rzeszowa do istniejących szlaków komunikacyjnych oraz projektowanych dróg szybkiego ruchu, co przekłada się na oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych. Usprawniono płynność ruchu w rejonie skrzyżowania Al. Batalionów Chłopskich, ul. Generała J. Dąbrowskiego i Al. Powstańców Warszawy oraz na ul. Podkarpackiej, stanowiącej drogę wylotową w kierunku południowym. Uzyskano również dostęp do nowych terenów inwestycyjnych o powierzchni 16,7 ha, co sprzyja lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych oraz powstawaniu nowych miejsc pracy. Projekt tym samym przyczynia się do rozwoju miasta Rzeszowa oraz całego rejonu województwa podkarpackiego.


stan na dzień 09.07.2013r.