Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

numer projektu RPPK.03.01.00-18-030/10

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne
Działanie 3.1:          Społeczeństwo Informacyne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl
                                          www.si.podkarpackie.pl/

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                     ul. Rynek 1
                     35-064 Rzeszów
                     Telefon: 017 87 54 000
                     Fax: 017 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl

Partner Projektu:  Gmina Krasne
                                   Krasne 121
                                  36-007 Krasne
                                  powiat rzeszowski
                                  woj. podkarpackie
                                  Telefon: 17 855-52-23
                                                 17 855-52-92
                                                  17 855-59-21
                                 Fax:        17 855-52-67
                  e-mail:  sekretariat@gminakrasne.pl
                  http://www.krasne.un.pl/      
 

Jednostka Realizująca Projekt: Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa
                                                   Adres: ul. Targowa 1
                                                   35-064 Rzeszów
                                                   Telefon: 017 875 44 91
                                                   Faks: 017 875 44 93
                                                   e-mail: oi@erzeszow.pl

Wartość zadania GMRz:                        17 992 015,60 PLN*
Kwota dofinansowania zadania GMRz: 15 250 876,80 PLN*
Wkład własny GMRz:                             2 504 885,22 PLN*

Okres realizacji: 09.2010 r.- 06.2015 r.*


Opis projektu:

Projekt pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – etap II jak sama nazwa wskazuje to drugi etap budowy sieci szerokopasmowej na terenie aglomeracji rzeszowskiej. Projekt Gminy Miasto Rzeszów (Partnera Wiodącego) i Gminy Krasne (Partnera Projektu) stanowił uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji pierwszego etapu sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan w latach 2005 – 2006. W ramach realizacji projektu zaplanowano pokrycie szerokopasmowym dostępem do Internetu, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i jednocześnie ekonomicznych urządzeń służących do bezprzewodowej transmisji danych, miasta Rzeszów i gminy wiejskiej Krasne. Celem projektu był rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz stworzenie warunków do jeszcze silniejszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w rejonie aglomeracji rzeszowskiej oraz całego regionu województwa podkarpackiego. Możliwość taka zainstniała, dzięki zwiększeniu obszaru dostępu do internetu i rozwoju związanych z tym usług dla mieszkańców oraz wzbogaceniu całej infrastruktury ResMan o nowoczesną technologię WiMax.
 

 

 


 

 

Elementy infrastruktury sieci szkieletowej i dostępowej


 

 

 

Urządzenia Centrum Zarządzania Siecią

 

 

Efekty realizacji projektu:

Jako uzupełnienie struktury sieci ResMAN powstały kolejne dwie stacje bazowe w częstotliwościach 3,5-3,7 GHz, które pozwoliły na podłączenie obiektów położonych w dużej odległości. 11 stacji bazowych WiMAX, 8 zlokalizowanych w Rzeszowie oraz 3 w Krasnem, które pełnią funkcję węzłów niższego poziomu. Stacje te zostały połączone 9 radioliniami na terenie Gminy Rzeszów i 3 w Gminie Krasne oraz 1 radiolinią łączącą centrum w Krasnem z centrum zarządzania w Rzeszowie, łącząc w 2 pierścienie wszystkie stacje bazowe sieci szkieletowej oraz stacje bazowe WiMAX. W rezultacie uzyskany został dostęp do sieci przez kolejnych 61 budynków jednostek organizacyjnych administracji publicznej, odpowiednio 45 na terenie gminy Rzeszów i 15 na terenie gminy Krasne. Stacje te zintegrowały lokalne sieci znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy metropolitalnej MAN z centrum zarządzania w Rzeszowie i centrum lokalnym w Urzędzie Gminy Krasne. W budynkach tych jest 1666 nowych punktów dostępu do internetu w postaci portów sieciowych do podłączania komputerów PC. Szerokopasmowy internet socjalny został udostępniony mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 110 punktów dostępu do internetu - hotspotów Wi-Fi. Wcześniej dołączone do sieci ResMAN budynki otrzymały urządzenia abonenckie WiMAX, co zapewniło polepszenie jej funkcjonowania oraz przepływność do uruchamianych e-usług w edukacji. We wszystkich budynkach sieci ResMAN funkcjonuje rozbudowywany w tym etapie profesjonalny system telefonii VoIP o kolejne 900 stanowisk, eliminujący tradycyjną sieć telefoniczną.
 

Ponadto realizacja projektu znacząco wpłynęła na rozwój zaplecza informatyczno – telekomunikacyjnego w obrębie aglomeracji rzeszowskiej. Uruchomione zostały e - usługi dla jednostek samorządowych oraz wprowadzono oprogramowanie umożliwiające elektroniczny nabór do szkół i przedszkoli. Dzięki temu wzrasta aktywność społeczna w korzystaniu z e-usług dostępnych w administracji publicznej oraz oświacie, co z kolei przekłada  się w znacznym stopniu na oszczędność czasu mieszkańców przeznaczonego przez nich na załatwianie spraw w instytucjach publicznych. Wzrosła również ilość osób podłączonych do szerokopasmowego internetu w budynkach oświaty na obszarach wiejskich. Unowocześniona i rozbudowana sieć szerokopasmowa aglomeracji rzeszowskiej przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz społeczeństwa informacyjnego w Rzeszowie oraz sąsiednich gminach. Ze względu na swoją złożoność oraz spójność z pozostałymi przedsięwzięciami teleinformatycznymi realizowanymi na terenie województwa podkarpackiego, jak Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP oraz Podkarpacki System Informacji Medycznej - PSIM, projekt ResMan przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju gospodarczego oraz konkurencyjności w całym regionie Podkarpacia.


 

    

 

*stan na dzień 13.11.2015 r.