Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Budowa ulicy GT na odcinku od ul. ZO do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem

 

„Budowa ulicy GT na odcinku od ul. ZO do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem”


Nr projektu: RPPK.02.01.00-18-153/08


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1:          Infrastruktura komunikacyjna
Schemat C:             Drogi gminne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl                                         

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                     ul. Rynek 1
                    35-064 Rzeszów
                    Telefon: 017 87 54 000
                    Fax: 017 87 54 105
                    e- mail: umrz@erzeszow.pl
                    www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
                                                  
Wartość projektu:          3 634 484 PLN
Kwota dofinansowania:  2 460 950 PLN
Wkład własny:                1 173 534 PLN

Okres realizacji projektu: 10.2008 r. - 06.2010 r.

 

Opis projektu:

Celem projektu była poprawa połączeń komunikacyjnych miasta, a zarazem zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy dla potencjalnych inwestorów poprzez budowę nowego odcinka drogi. Poprzez wybudowanie jezdni możliwe było stworzenie korzystnych warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na wolnych terenach inwestycyjnych, a  także wzrost liczby budynków wielolokalowych m.in. na osiedlu Staromieście – Ogrody.                                                                       

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował wybudowanie nowej drogi o długości 0,66 km. W wyniku realizacji zadania powstała jezdnia o szerokości siedmiu metrów i nawierzchni bitumicznej oraz chodnik ze ścieżką rowerową o szerokości trzech metrów. Wzdłuż drogi wybudowano zjazdy łączące istniejące drogi wewnętrzne z projektowaną ulicą. W ramach inwestycji zbudowano również dwie zatoki autobusowe o szerokości trzech metrów, jak również wykonane zostały zjazdy do osiedla „Staromieście-Ogrody” oraz do terenów inwestycyjnych. Po wybudowaniu w przyszłości etapu II ulicy, będzie ona stanowić połączenie ulicy Lubelskiej i Alei Wyzwolenia. Umożliwi to przeniesienie ruch tranzytowego z północnego wschodu w kierunku zachodnim (połączenie z drogą E-40) oraz ułatwi dojazd do międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka. Po zakończeniu realizacji projektu ulica została nazwana imieniem Romana Krogulskiego.

 

 

663-metrowy odcinek ulicy GT

 

 Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu wybudowano drogę o długości 663 m wraz z oświetleniem, chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Budowa drogi (ul. Romana Krogulskiego) miała wpływ na powstanie osiedla Staromieście - Ogrody, zapewniając rozwój infrastruktury komunikacyjnej dla budownictwa mieszkaniowego w tej części Rzeszowa. Zapewniła również lepszą dostępność dla 35 ha terenów inwestycyjnych oraz dla firm funkcjonujących w obszarze bezpośredniego oddziaływania projektu. Ponadto, realizacja projektu poprawiła warunki komunikacyjne poprzez skrócenie czasu przejazdu zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych oraz zwiększyła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

 

 


Skrzyżowanie ulicy GT z ul. Lubelską oraz tablice pamiątkowe dla projektu

  

*stan na dzień 09.07.2013r.