Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

ClusterCoop - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej

 

 

„ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach INTERREG IVB Programu Europy Środkowej

 

Priorytet I:                        Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
Partner Wiodący Projektu: Ministerstwo Rozwoju Narodowego i Gospodarki Węgier
Partnerzy projektu:           Hungarian Pole Programme Office (Węgry), Ministerstwo Gospodarki (Słowacja), Słowacka Agencja Innowacji i Energetyki, Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Czechy), Agencja Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości CzechInvest, Agency Competence Networks Germany, Samorząd Regionu Piemont (Włochy), Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia), Gmina Miasto Rzeszów

Wartość całości projektu:                          2 183 290 Euro*
Wartość zadania G.M. Rz.:                            210 120 Euro*
Kwota dofinansowania zadania G.M. Rz.:       31 518 Euro*

Okres realizacji:                                         03.2011 r. - 04.2014 r.*

 

Opis projektu:

Niniejszy projekt jest kolejnym międzynarodowym przedsięwzięciem z udziałem Miasta Rzeszowa. Celem projektu jest wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej. Jego ważnym elementem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, które odbywać się będą poprzez konferencje i seminaria tematyczne oraz fora branżowe dla przedstawicieli poszczególnych klastrów. W trakcie tych spotkań dokonane zostaną również analizy funkcjonowania poszczególnych klastrów. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona kampania promująca system klastrów poprzez spoty telewizyjne i radiowe, ulotki czy stronę internetową.


Zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu w Rzeszowie zostanie zrealizowany pobyt studyjny dla przedstawicieli klastrów oraz partnerów projektu. Celem tej wizyty będzie prezentacja Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, jako wiodącego klastra przemysłowego w Europie. Miasto Rzeszów, podobnie jak inni partnerzy projektu, zorganizuje Punkt Informacji o Klastrach. Jednym z elementów projektu będzie także organizacja wizyt rzeszowskich przedsiębiorców w klastrach zlokalizowanych w krajach partnerów projektu.

 

Efekty realizacji projektu:

Prestiżowy projekt stanowi doskonałą okazję do promocji Rzeszowa na arenie międzynarodowej. Korzystając z wymiany doświadczeń z partnerami projektu rzeszowskie przedsiębiorstwa i instytucje oraz uczelnie uzyskają dostęp do wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań i technologii. Realizacja projektu posłuży zacieśnieniu współpracy instytucji rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw z terenu Europy Środkowej. Uczestnictwo w projekcie tworzy również grunt pod kolejne projekty międzynarodowe z udziałem miasta Rzeszowa.

 

 

 Konferencja w Ljub

*stan na dzień 13.05.2014r.