Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych

 

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”
 
Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-18-149/11
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007 – 2013


Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:            1 923 051,47 PLN
Kwota dofinansowania:   1 923 051,47 PLN
Okres realizacji:         01.08.2011 r. – 30.09.2013 r.

 

Opis projektu:

 

Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów oraz dostosowane ich możliwości psychofizycznych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. Projekt stanowił uzupełnienie form wsparcia udzielanego dzieciom klas I ─ III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewnienia odpowiedniej jakości naukę. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczyły o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoliło również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

Zakres rzeczowy projektu:

 Projekt obejmował:
1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I – III:
a. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
b. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c. gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy,
d. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
e. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
f. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.
2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych

 


Zajęcia zorganizowane w ramach projektu m.in. w dziedzinie nauk matematycznych przyrodniczych

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia logopedyczme dla dzieci z zaburzeniami rozwoju umowy

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

 Efekty realizacji projektu:

 

W dniu 30 września 2013 r. zakończyła się realizacja projektu. Projekt objął wsparciem 3112 uczniów i uczennic uczęszczających do 24 szkół podstawowych. Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas/pedagogów szkolnych pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.


W zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją wzięło udział ogółem 845 uczniów i uczennic, z których 731 opanowało czytanie i pisanie w stopniu co najmniej dobrym.

W zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczestniczyło 243 uczniów i uczennic, z których 219 opanowało umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych w stopniu dobrym. Z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych skorzystało 797 uczniów i uczennic, z których 786 nabyło umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności.

W zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej uczestniczyło 282 uczniów i uczennic, z których 233 zwiększyło umiejętność opanowywania własnych emocji. W gimnastyce korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy wzięło udział 1033 uczniów i uczennic, z których 929 wyrobiło nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała.

W zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy uczestniczyło 445 uczniów i uczennic, z których 357 skorygowało wady wymowy. 

 

 

*stan na dzień 03.10.2013 r.