Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Inicjatywa 2015 – Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału

  

„Inicjatywa 2015 – Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału”


DIE WELT BRAUCHT DICH


Nr projektu DCI - NSAED / 2009 / 19


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu
„Świadomość społeczna i edukacja dla rozwoju Europy” Programu Komisji Europejskiej
„Pozapaństwowi uczestnicy i władze lokalne w rozwoju”Partner Wiodący Projektu: Miasto Bielefeld
Partner Projektu I:              Gmina Miasto Rzeszów
Partner Projektu II:            Welthaus Bielefeld
Partner projektu III:           Miasto Esteli (Nikaragua)

Wartość całości projektu:                         561 426,43 €*
Wartość zadania G.M. Rz.:                        47 640,00 € *
Kwota dofinansowania zadania G.M. Rz.: 35 730,00 €*

Okres realizacji: 02.2010 r. – 01.2012 r.*


Opis projektu:

Przedmiotem projektu było propagowanie i realizacja Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals) przez niemieckie miasto Bielefeld oraz miasta partnerskie, w tym Rzeszów, poprzez organizację powszechnych kampanii informacyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz kształcenie młodzieży szkolnej. Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2000 roku. Zobowiązują one państwa do podjęcia działań zapewniających redukcję ubóstwa i głodu, równy status społeczny kobiet i mężczyzn, poprawę stanu zdrowia i dostępu do edukacji, skuteczną walkę z chorobą AIDS, ochronę środowiska naturalnego oraz budowę globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Zadania Gminy Miasto Rzeszów w ramach projektu były realizowane i koordynowane m. in. przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz II Liceum Ogólnokształcące i rzeszowską Estradę. W ramach realizacji projektu zorganizowano 4 dni tematycznych warsztatów szkoleniowych dla multiplikatorów (nauczycieli, reprezentantów poszczególnych rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) mających na celu wyszkolenie kadry, która zajmie się rozpropagowaniem wiedzy o projekcie i celach milenijnych w poszczególnych placówkach wychowawczo-edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa. W projekcie również przewidziano działania promocyjne i happeningowe oraz udział uczestników projektu ze strony miasta Rzeszowa w obozie szkoleniowym w Bielefeldzie.

 


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy zadania Gminy Miasto Rzeszów obejmował:

- warsztaty szkoleniowe dla szkół podstawowych dotyczące tematyki zmian klimatycznych, zapotrzebowania na czystą wodę, roli kształcenia oraz edukacji w krajach ubogich,
- warsztaty dla szkół gimnazjalnych dotyczące profilaktyki walki z AIDS, zasad zrównoważonego rozwoju, form pomocy potrzebującym, zmian klimatu i dostępu do nowych technologii,
- warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z dyskryminacją, wolnym handlem, walką ze stereotypami, polityką pomocy najuboższym, współpracy międzynarodowej i wolontariatu,
- wspólną organizację i udział w obozie młodzieżowym uczniów miast uczestniczących
w projekcie,
- działania promujące projekt z użyciem materiałów informacyjno – promocyjnych
- organizację koncertu „Cele Milenijne +10” oraz „Stand-up action day” w Rzeszowie

 

 

 Więcej informacji oraz aktualności dotyczące projektu znajdziecie Państwo w części serwisu informacyjnego
miasta Rzeszowa dotyczącej Współpracy Międzynarodowej.


Efekty realizacji projektu:

Działania podjęte w niniejszym projekcie miały na celu zapewnić wzrost świadomości dotyczącej potrzeby wsparcia założeń Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) przez Miasto Bielefeld oraz Partnerów projektu: Gminę Miasto Rzeszów, Welthaus Bielefeld i Miasto Esteli (Nikaragua), a także przez podmioty współpracujące, miasta: Rochdale (Anglia), Concarneau (Francja), Enniskillen (Irlandia Północna) i Nahariya (Izrael). Przeprowadzenie kampanii informacyjnych, organizacja kształcenia i warsztatów szkoleniowych przyczyniły się do zmian poglądów i nastawienia odnośnie krajów najuboższych i ludzi tam żyjących, wśród mieszkańców miast zaangażowanych w realizację projektu. Powyższe działania umożliwiły realizację nadrzędnych celów projektu, jakimi są uwrażliwienie opinii publicznej na potrzeby i warunki życia ludzi z krajów rozwijających się oraz pomoc najuboższym w przeciwdziałaniu ubóstwu i pomoc w obszarze zapewnienia sprawiedliwości społecznej, jak również osiągnięcie celów zawartych w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych w zakresie długotrwałego rozwoju.
 

 *stan na dzień 09.07.2013r.