Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

„Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie , jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

Nr projektu  WND-RPPK.03.01.00-18-005/11


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl
                                          www.si.podkarpackie.pl

Beneficjent:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
                     ul. Czackiego 2
                     35-051 Rzeszów
                    

Jednostka Realizująca Projekt: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie                                        

Wartość zadania SP ZOZ 1:                        6 299 107,16  PLN
Kwota dofinansowania zadania SP ZOZ 1: 
4 233 541,98 PLN
Wkład własny SP ZOZ 1:                              
2 065 565,18 PLN

Okres realizacji:    07.2009 r. – 03.2015 r.

 Opis projektu:

Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” realizowany był na terenie obiektów służby zdrowia SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Dzięki realizacji projektu utworzony został  jeden, spójny, nowoczesny system informacji medycznej o zasięgu regionalnym jak również ponadregionalnym. 


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1.    Budowę sieci logicznej, okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynkach SP ZOZ nr 1 oraz połączenie między budynkami;
2.    Zakup sprzętu tj.: komputery, monitory, komputery All in One, czytniki kodów informatycznych, urządzenia wielofunkcyjne, klimatyzator, drukarki;
3.    Zakup licencji i oprogramowania: Zintegrowanego Systemu Informatycznego obsługującego część administracyjną i medyczną, system archiwizacji i dystrybucji obrazów, systemu procedur diagnostyki obrazowej, system przekształcania danych;
4.    Szkolenia personelu beneficjenta;
5.    Połączenie z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.
6.    Ucyfrowienie pracowni RTG w Przychodniach Specjalistycznych nr 1, 2 i 3 w Rzeszowie.


Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie warstwy narzędziowej umożliwiającej osiągniecie nowej jakości w zakresie komunikacji wszystkich uczestników Systemu Ochrony Zdrowia na poziomie regionalnym. Podniesiony został standard jakości obsługi społeczeństwa w zakresie usług medycznych. Nastąpiła również integracja i konsolidacja wymiany danych pomiędzy własnymi placówkami medycznymi na terenie Miasta Rzeszowa. Elektroniczna wymiana informacji o stanie zdrowia pacjentów pomiędzy palcówkami ochrony zdrowia (tj. szpitale, placówki wykonujące badania specjalistyczne) stworzyła podstawę do kontynuacji leczenia i szybszego reagowania na zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Kompleksowa informatyzacja w ramach PSIM umożliwia, lekarzom, diagnostom i innym specjalistom ochrony zdrowia, podejmowanie decyzji w oparciu o pełne informacje o stanie zdrowia pacjenta, jego wcześniejszych problemach zdrowotnych, wynikach badań, wykonanych zabiegach, przepisywanych lekach, alergiach itp. przy zachowaniu właściwej ochrony danych osobowych pacjenta. Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Gmina Miasto Rzeszów jako organ założycielski SP ZOZ Nr 1 posiada możliwość zbierania i raportowania danych o charakterze regionalnym i lokalnym.
 


Budowa sieci logicznej, okablowania strukturalnego

   

Zakupiony sprzęt komputerowy

 

 


 

 

*stan na 20.04.2015 r.