Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                                                         

 

„Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej”Nr projektu: IPBU.01.02.00-06-690/11-00Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013


 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego


Działanie 1.2. Rozwój turystyki

Partner Wiodący: Miasto Zamość
Partner nr 1:
Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łucka
Partner nr 2:
Gmina Miasto Rzeszów


Wartość projektu:
10 166 491,59 PLN*
Wartość zadania G.M.Rz.:
202 525,99 PLN*
Kwota dofinansowania zadania G.M.Rz.:
180 248,15 PLN*


Okres realizacji:
17.04.2013 – 16.10.2015 *


Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Opis projektu:

 

Przedsięwzięcie  realizowane było wspólnie przez miasta: Zamość, Rzeszów i Łuck.

Celem głównym projektu był wzrost znaczenia turystyki, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy Zamościa, Rzeszowa i Łucka, prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów w sektorze turystyki i pośredniej obsługi turystycznej.

Cele Szczegółowe projektu to:
1) zwiększenie atrakcyjności ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku poprzez wprowadzenie nowych lub uatrakcyjnienie istniejących ekspozycji, a tym samym zwiększenie liczby ofert programowych/atrakcji w zakresie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej,
2) wzrost liczby odwiedzających Ogród Zoologiczny w Zamościu do około 139 tys., a w Łucku do ok. 35 tys. w okresie 1 roku od zakończenia realizacji projektu,
3) zacieśnienie współpracy pomiędzy społecznościami z miejscowości partnerskich,m.in. poprzez wymianę doświadczeń na temat zarządzania i promocji atrakcji turystycznych.

 


Zakres rzeczowy projektu:
 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował realizację następujących działań:
•    budowę pawilonów z wybiegami i stawami wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu na terenie ZOO w Zamościu;
•    budowę infrastruktury teleinformatycznej i monitoringu oraz zainstalowanie urządzeń   multimedialnych na terenie ZOO w Zamościu;
•    budowę wybiegów dla niedźwiedzi na terenie ogrodu ZOO w Zamościu;
•    budowę wybiegów dla lwów oraz uzbrojenie i urządzenie terenu ZOO w Łucku;
•    wykonanie koncepcji utworzenia w Rzeszowie strefy rekreacyjnej wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego;
•    organizację szkoleń i wizyt studyjnych;
•    działania informacyjno - promocyjne

 

Efekty realizacji projektu:

 

Efektem zrealizowanego projektu jest powstanie oraz wypromowanie markowego produktu turystycznego opartego na dwóch ogrodach zoologicznych zlokalizowanych po dwóch stronach granicy:  zamojskim, jedynym w całej Polsce Wschodniej oraz łuckim, jedynym w obwodzie wołyńskim oraz jednym z nielicznych na zachodzie Ukrainy. Będzie to produkt turystyczny o zupełnie nowej jakości, i atrakcyjności, spełniający oczekiwania współczesnego turysty i gwarantujący osiągnięcie celów projektu.


W ramach realizacji projektu opracowana została  koncepcja utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie, która będzie podstawą do dalszych działań, na rzecz powstania ogrodu zoologicznego oraz terenów służących rekreacji: placów zabaw, miejsc spotkań, imprez plenerowych, zajęć sportowych.


Rezultatem projektu jest także  zacieśnienie współpracy pomiędzy społecznościami z miast partnerskich m.in. poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy na temat zarządzania i promocji atrakcji turystycznych jakimi są ogrody zoologiczne i strefy rekreacji. Długofalowe oddziaływania projektu wpłynie pozytywnie na zacieśnienie współpracy partnerskiej między Zamościem, Rzeszowem i Łuckiem, oraz stworzy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych miedzy przedsiębiorcami z branży turystycznej z Polski i Ukrainy.

 

 


Pierwsze spotkanie tematyczne w Zamościu

 


Wizyta studyjna w Łucku

 

Spotkanie Partnerów Projektu 24-26 czerwca 20014 r.

 

Ulotka projektowa

 

Ołowki zwierzaki - gadżety promocyjne

 

Wizyta w Łucku

 

Wizyta tematyczna w Zamościu

 

 

Prezentacja - Koncepcja strefy rekreacji z elementami ogrodu zoologicznego w Rzeszowie


Konferencja w Łucku


 

Konferencja w Zamościu


 

*Stan na dzień 02.02.2016 r.

 

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską