Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007 r. – 2012 r.

 

 

Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007 r. – 2012 r.

RPPK.02.02.00-18-025/09-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2:         Infrastruktura energetyczna

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                           www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rzeszowie
                   ul. Staszica 24
                   35-051 Rzeszów
                   Tel.17 85 415 42
                   Fax: 17 85 417 07

Wartość projektu:            3 863 022 PLN (brutto)*
                                        2 915 865 PLN (netto)*
Kwota dofinansowania:    2 392 639 PLN*
Wkład własny:                     437 379 PLN*

Okres realizacji: 06.2008 r. – 10.2011 r.*


Opis projektu:

Obecne możliwości w zakresie poprawy efektywności wykorzystania istniejących zasobów energetycznych i ciepłowniczych, stwarzają warunki do skuteczniejszej eksploatacji infrastruktury energetycznej w województwie podkarpackim. Przedsięwzięcie realizowane przez MPEC Sp. z o.o. w Rzeszowie zmierza do poprawy stanu infrastruktury energetycznej miasta poprzez zapewnienie optymalnego przesyłu ciepła i racjonalnego wykorzystania energii cieplnej.

Realizacja projektu obejmowała 6 następujących działań:
1. Przebudowa sieci cieplnej od komory B-22 do B-27 w okolicach ul. Hanasiewicza (z projektu wyłączono odcinek sieci cieplnej od komory B-25 do komory B-26)
2. Przebudowa sieci cieplnej od komory B-16 do B-17 (ul. Boya – Żeleńskiego) i B-17/2
w rejonie ul. Hanasiewicza
3. Przebudowa sieci cieplnej od komory B-9 do B-12/1 w okolicach ul. Boya - Żeleńskiego
4. Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od E-2 do E-5 wraz z przyłączami ul. Pułaskiego
i ul. Mochnackiego
5. Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od G-4 ul. Hetmańska do zapory na rz. Wisłok
6. Przebudowa sieci cieplnej od komory B-17 do B-20 w rejonie ul. Hanasiewicza

Projekt uzyskał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku umowy podpisanej w dniu 17 września 2010 roku pomiędzy MPEC SP. z o.o. w Rzeszowie, a Zarządem Województwa Podkarpackiego.


Fragment remontowanej sieci przy Zaporze na rzece Wisłok
oraz w rejonie ul. Hanasiewicza


Tablica informacyjnych przy ul. Hetmańskiej

Zadania realizowane w ramach projektu przyczyniły się w istotny sposób do ograniczenia niskiej emisji gazów cieplarnianych. Zmodernizowano 1,80 km sieci ciepłowniczej na terenie miasta Rzeszowa w technologii preizolowanej, co zapewniło zmniejszenie strat ciepła na przesyle o 2323.58 MWh w skali roku. Projekt zapewnił poprawę stanu i efektywności eksploatowania sieci ciepłowniczej na terenie miasta Rzeszowa. Nastąpiło polepszenie poziomu usług zakresie  zmniejszenia dystansu województwa podkarpackiego w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej. Rozwój tych dziedzin przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Rzeszowa. Ponadto, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, projekt zachował zasady ochrony środowiska.

 

 

*stan na dzień 27.02.2013r.