Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce – rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek...

 

 

 

Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce – rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów
 

WND-POKL.09.04.00-18-110/08
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.04.00-18-110/08-00

Człowiek najlepsza inwestycja

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca: Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 99 998,00 PLN
Kwota dofinansowania: 84 998,00 (85% dofinansowania)
Okres realizacji: 01.06.2009 r. - 31.12.2009 r.

Celem ogólnym projektu było doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w realizacji zadań zawodowych. Cel ten miał być osiągnięty dzięki realizacji nw. celów szczegółowych:

  • 70 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w procesie dydaktycznym,
  • zwiększenie dostępności szkoleń specjalistycznych dopasowanych do potrzeb uczestników,
  • podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się ICT przez uczestników stanowiące merytoryczne przygotowanie do planowanego wdrożeni systemu informatycznego do zarządzania oświatą, który to pozwoli na optymalizację procesu zarządzania i komunikacji w rzeszowskich placówkach.

Wartością dodaną projektu jest podniesienie jakości i organizacji pracy kadry dydaktycznej rzeszowskich placówek oświatowych, co z kolei przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Szkolenia oferowane w ramach projektu były skierowane do nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, którzy byli zainteresowani podniesieniem oraz doskonaleniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykorzystaniem narzędzi ICT w procesie dydaktycznym, dostępnych w placówkach jak i oferowanych na rynku (m.in. platform edukacyjnych). Szkoleniami została objęta grupa 70 osób.

I. Na podstawie ewaluacji szkoleń i projektu dokonano porównania założonych i osiągniętych rezultatów miękkich projektu:

Założenie: zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 80% uczestników w pracy zawodowej,
Efekt: deklaracje na poziomie 96 proc. – cel został więc osiągnięty.

Założenie: 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się nowoczesnymi narzędziami ICT,
Efekt: ogólne deklaracje na poziomie 82 proc. – cel nie został więc osiągnięty. Analiza poszczególnych umiejętności wskazuje jednak na znaczący ich wzrost wśród uczestników szkolenia.

Założenie: 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce dydaktycznej zdobyta wiedzę i umiejętności.
Efekt: deklaracje na poziomie 93 proc., a zatem cel nie został osiągnięty. Jednak jest na bardzo wysokim poziomie.

Założenie: wzrosną umiejętności komunikacji i prezentacji własnej pracy.
Efekt: Analiza szczegółowych odpowiedzi wskazuje na osiągnięcie celu.

II. Porównanie założonych i osiągniętych rezultatów twardych projektu:

Założenie: podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 70 nauczycieli rzeszowskich placówek oświatowych (co najmniej 80% obecności na szkoleniach).
Efekt: 70 nauczycieli rzeszowskich placówek oświatowych podniosło kwalifikacje zawodowe – osiągnięto 100% frekwencję na szkoleniach.

Założenie: zrealizowanie 2240 osobogodzin szkolenia.
Efekt: zrealizowano 2240 osobogodzin szkolenia, cel został więc osiągnięty.

Założenie: zrealizowanie 7 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 28 dni szkoleniowe.
Efekt: zrealizowano 7 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 28 dni szkoleniowe, cel został więc osiągnięty.

Założenie: wydanie po 70 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych.
Efekt: wydano po 70egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych, cel został więc osiągnięty.

 

Efektem przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników.