Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość

                    

„Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość”


Nr projektu WTSL.02.02.00-84-059/08-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 

Priorytet II:  Rozwój społeczno – ekonomiczny
Działanie 2:   Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Instytucja Zarządzająca:   Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Partner Wiodący:                      Miasto Vranov Nad Toplo’u
Partner Projektu:                      Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca zadanie Gminy Miasto Rzeszów:  Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Wartość całości projektu:                                 1 963 961  EUR
Wartość zadania G.M. Rzeszów:                          328 922   EUR
Kwota dofinansowania zadania G.M. Rzeszów:
   279 583   EUR
Wkład własny G.M Rzeszów:                                49 338   EUR

Okres realizacji:        10.2009 r. – 12.2010 r.

 

Opis projektu:


Projekt był wspólnym przedsięwzięciem słowackiego miasta Vranov nad Toplo’u, będącego Partnerem Wiodącym Projektu, oraz Partnera Projektu - Gminy Miasto Rzeszów, której jednostką realizującą projekt był Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie. Przedmiot projektu stanowiła modernizacja słowackiego domu kultury oraz zakup wyposażenia dla domów kultury znajdujących się po obydwu stronach granicy. W Rzeszowie inwestycje w zakresie wyposażenia technicznego dotyczyły filii rzeszowskiego Młodzieżowego Domu Kultury, mieszczącej się przy ul. Osmeckiego 51.


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Modernizacja budynku, zakup i montaż wyposażenia w MsDK Vranov

Modernizacja wnętrza budynku obejmowała wejściowe pomieszczenie foyer, salę koncertową oraz salę kongresową. Modernizacji uległy również pomieszczenia suteryn, które służą potrzebom centrum kultury młodzieży. Zabezpieczone zostało wyposażenie techniczne budynku dla realizacji programów „Open air”, poprzez zadaszenie podium, aparatury nagłaśniającej i oświetleniowej.
2. Zakup i montaż wyposażenia w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

Wyposażona została sala wielofunkcyjna Młodzieżowego Domu Kultury o powierzchni ponad 250 m2, gdzie odbywają się zajęcia teatralne, wokalne i taneczne. Zakupione zostało wyposażenie do prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia i materiały do prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego.
3. Wymiana kulturowa Rzeszów – Vranov
- Konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina  i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość”.
- Warsztaty artystów z zakresu rękodzieła artystycznego.
- Koncerty zespołów artystycznych z Vranova.
- Wystawa „Tradycyjne rękodzieło artystyczne Zemplina”.
- „Nasi sąsiedzi” - międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego oraz kraju preszowskiego.
- Festiwal zespołów artystycznych Rzeszowa i Vranova „Nad Topl’ou i Wisłokiem”.
 

 

    

Wyremontowana sala wielofunkcyjna w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego

  
 
 
Występy zespołu "Orgonina" w Rzeszowie

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości życia kulturowego mieszkańców Rzeszowa, jak również całego Województwa Podkarpackiego, oraz regionu Vranova nad Toplo’u i okolic. Dodatkowo, przyczyniła się do nawiązania stałej współpracy w ramach której podejmowane będą wspólne przedsięwzięcia, szczególnie w dziedzinie kultury. Projekt pozwolił stworzyć płaszczyznę do wzajemnej integracji partnerów upowszechniających nie tylko w swoich środowiskach, ale także poza granicami danego kraju, prezentację własnego dorobku kulturowego. Realizacja projektu zachęciła społeczeństwo do większego zainteresowania nie tylko bierną, ale i czynną aktywnością w życiu kulturalnym. Pozwoli to nawiązać trwałą współpracę również między władzami samorządowymi, czego rezultatem będą wspólnie podejmowane działania w zakresie przygotowania i realizacji dalszych projektów.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu dostępne są również na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie pod adresem:

http://www.mdk-rzeszow.art.pl/

 *stan na dzień 09.07.2013r.