Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

numer projektu: 77/MOF/1/2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
                                                      www.mir.gov.pl
                                                      www.popt.gov.pl

Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów
                         ul. Rynek 1
                         35-064 Rzeszów
                         Telefon: 017 87 54 000
                          Fax: 017 87 54 105
                          e-mail: umrz@erzeszow.pl
                          www.rzeszow.pl

Wartość projektu:           1 560 123,00   PLN*
Kwota dofinansowania:  1 404 110,70  PLN*
Wkład własny:                   156 012,30   PLN*
Wkład własny wnoszą Lider oraz Partnerzy Projektu
 
Okres realizacji:  09.2013 r. – 08.2015 r.*
 

 

Opis projektu:

Projekt pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” był realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów, będącej Liderem projektu, w porozumieniu z 12 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.
 

Partnerzy projektu:

1.    Gmina Boguchwała
2.    Gmina Chmielnik
3.    Gmina Czarna
4.    Gmina Czudec
5.    Gmina Głogów Małopolski
6.    Gmina Krasne
7.    Gmina Lubenia
8.    Miasto Łańcut
9.    Gmina Łańcut
10.    Gmina Świlcza
11.    Gmina Trzebownisko
12.    Gmina Tyczyn

Warunkiem harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego jest koordynacja działań poszczególnych samorządów, dlatego też Wnioskodawca Gmina Miasto Rzeszów oraz Partnerzy projektu przeprowadzili wstępną analizę w celu ustalenia wspólnych obszarów problemowych i potrzeb w zakresie realizacji zadań publicznych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na podstawie wspomnianej analizy Gmina Miasto Rzeszów wraz z Partnerami projektu wspólnie uzgodnili zakres rzeczowy projektu, tj. opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF.

 

 

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji szerokiej palety zintegrowanych wspólnych działań, opracowano 7  dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które dotykają istotnych zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru. Dokumenty te są jednymi
z podstawowych dokumentów, które posłużą w pozyskaniu środków unijnych w najbliższych latach.


Opracowane dokumenty to:


1.    Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2.    Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
3.    Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
4.    Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
5.    Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
6.    Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
7.    Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Dzięki realizacji projektu wzmocni się również koordynacja działań rozwojowych ROF-u oraz zwiększyą się efekty w wymiarze społeczno-gospodarczym.


Realizacja projektu stworzyła warunki dla spójnego rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, w kilku kluczowych obszarach tematycznych. Przyszła współpraca samorządów przyczyni się m.in. do:
•    Przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wchodzących w skład ROF;
•    Wyższej efektywności planowanych rozwiązań poprzez przeprowadzenie wspólnego planowania w ramach ROF;
•    Wzmocnienia współpracy pomiędzy gminami ROF;
•    Zapewnienia kompleksowości i komplementarności działań w ramach ROF na etapie budowania projektów finansowanych ze źródeł (np. RPO WP, PO PW, PO IiŚ);
•    Poprawy konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej ROF;
•    Zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej ROF;
•    Rozwoju i udoskonalenia działań ponadlokalnych;
•    Udoskonalenia zasobów ludzkich w ramach ROF.

Poniżej przedstawiamy krótką  realcję fotograficzną z wydarzeń projektowych:

 

Spotkanie umowy partnerskiej dot. realizacji projektu

Od lewej: Pan Michał Ziętara (Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska (Wojewoda Podkarpacki), Pan Władysław Ortyl (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Pan Daniel Baliński (Naczelnik Wydziału Wymiaru Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Pan Tadeusz Ferenc (Prezydent Miasta Rzeszowa).

 

Podpisywanie umów partnerskich przez Przedstawicieli gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

 

 

 

Spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Biuro Projektu pn.:

„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

 


 


W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

 

Materiały informacyjne i promocyjne projektu pn.:
„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

 

ULOTKA

 

 

PLAKAT

 


Fiszka projektowa dostępna jest na stronie:

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-wykazy-zawiadomienia-komunikaty/aktualne/19468,ogloszenie-o-otwartym-naborze-propozycji-projektow-do-programu-rewiltalizacji-dla-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html

 

 

 


 

Projekt ww.dokumentu wraz z formularzem do składania uwag dostępny jest na stronie:

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-wykazy-zawiadomienia-komunikaty/aktualne/19466,obwieszczenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-dokumentu-pn-program-rewitalizacji-dla-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html

Poniżej informacja, w jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach:

 

- w dniu 23 marca 2015 r. - rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Koncepcja lokalizacji stref zwięszkonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

projekt ww. dokumentu wraz z formularzem do składania uwag dostępny jest na stronie:

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-wykazy-zawiadomienia-komunikaty/aktualne/19472,obwieszczenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-dokumentu-pt-koncepcja-lokalizacji-stref-zwiekszonej-aktywnosci-gospodarczej-na-terenie-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html

Poniżej informacja, w jaki sposób można wziąc udział w konsultacjach:

 

 

PLAKAT

 

 

ULOTKA

 

 

 

 

 

 

 

*Stan na dzień: 21. 10.2015 r.