Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podkarpacie stawia na zawodowców

 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 

Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 Człowiek - najlepsza inwestycja

 


Priorytet IX:       Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2:     Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Instytucja Zarządzająca:      Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:     pion podlegający Wicedyrektorowi ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Lider projektu:         Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Partnerzy Projektu:
Powiaty: Miasto Rzeszów, bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski,  lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Tarnobrzeg oraz Zespół Szkół CKR w Rzemieniu, Zespół Szkół CKR w Nowosielcach, Gmina Kamień, Gmina Łańcut, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Jednostka Realizująca Projekt:                Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Edukacji


Wartość całości projektu:                                                   75 225 924,74 PLN*
Wartość zadania Gminy Miasto Rzeszów:                                 9 539 624 PLN*
Kwota dofinansowania dla zadania Gminy Miasto Rzeszów:    8 252 666 PLN*
Wartość wkładu własnego Gminy Miasta Rzeszów:                  1 286 958 PLN*


Okres realizacji: 05.2012 r. – 08.2015 r.

 

Opis projektu:

Projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.

Projekt był realizowany m.in. przez Gminę Miasto Rzeszów, która była Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, pełniącego funkcję Lidera. 

Projekt Gminy Miasta Rzeszów obejął wsparciem dwanaście zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

1.    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości,
2.    Zespół Szkół Ekonomicznych,
3.    Zespół Szkół Elektronicznych,
4.    Zespół Szkół Energetycznych,
5.    Zespół Szkół Gospodarczych,
6.    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
7.    Zespół Szkół Mechanicznych,
8.    Zespół Szkół Nr 2,
9.    Zespół Szkół Plastycznych,
10.  Zespół Szkół Samochodowych,
11.  Zespół Szkół Spożywczych,
12.  Zespół Szkół Technicznych.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu dla Miasta Rzeszowa było m.in.:


-organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 556 uczniów,
-organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum,
-organizacja szkoleń/studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
-utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,
-doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.


Efekty realizacji projektu:

Podczas organizowanych praktyk i staży zawodowych w ramach projektu łącznie udział wzięło 2 179 uczniów. W szkoleniu z zakresu autoprezentacji wzięło udział 1171 uczniów.  Zorganizowane zostało 42 różne kursy w ramach których łącznie udział wzięło 1 378 uczniów.
Kursy te to m.in. kurs spawania metodą TIG/MAG, spawania gazowego, kursy językowe: angielski, włoskiego, migowy, kurs mechatroniki w pojazdach samochodowych, obsługi kasy fiskalnej, kurs stewardess, kurs samoobrony i pierwszej pomocy, kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs barmański, kelnerski baristyczny, kurs carvingu, kurs fotografii reklamowej, kurs wizażu i stylizacji, kurs komputerowy ECDL oraz AUTOCAD, kurs obsługi wózka widłowego, operatora koparko-ładowarki i in.

Ponadto 12 zespołów szkół zostało doposażonych w sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie na kwotę ponad 3 mln złotych. Zakupiono m.in. oprogramowanie informatyczne, oprogramowanie specjalistyczne, komputery i sprzęt informatyczny, książki, a także samolot płatowiec dwumiejscowy poresursowy oraz tunel aerodynamiczny dla Zespołu Szkół Mechanicznych obrabiarkę sterowaną numerycznie CNC dla Zespołu Szkół Technicznych, młot kowalski i prasę walcowej dla Zespołu Szkół Plastycznych, samochód dla Zespołu Szkół Samochodowych.

We wszystkich zespołach szkół utworzono pracownie edukacyjno-zawodowe:

 
 

Nazwa szkoły

 

Utworzono lub zmodernizowano pracownie kształcenia zawodowego pod nazwą:

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

Pracownia projektowania architektury krajobrazu

Pracownia urządzenia i pielęgnacji terenów zieleni

Zespół Szkół Ekonomicznych

Pracownia techniki biurowej

Pracownia organizacji i prowadzenia sprzedaży

Zespół Szkół Elektronicznych

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia sieciowych systemów operacyjnych

Pracownia aplikacji internetowych

Pracownia grafiki komputerowej

Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

Zespół Szkół Spożywczych

Pracownia chemiczna i analityczna

Pracownia gastronomiczna

Pracownia obsługi klienta

Pracownia fotograficzna

Pracownia „szkolne biuro turystyczne”

Pracownia obsługi podróżnych w portach
i terminalach

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

Pracownia geodezji

Pracownia kształcenia praktycznego dla zawodów budowlanych

Pracownia kształcenia praktycznego dla zawodów instalacyjno-budowlanych

Pracownia rysunku technicznego

Pracownia budowlana

Zespół Szkół Technicznych

Pracownia elektryczna i elektroniczna

Pracownia urządzeń elektronicznych

Pracownia układów mikroprocesorowych

Pracownia układów automatyki i sieci komputerowych

Pracownia diagnostyki urządzeń techniki komputerowej

Pracownia urządzeń sieci komputerowych

Pracownia programowania strukturalnego i obiektywnego

Pracownia obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Pracownia technik cyfrowych

Pracownia technik wizualizacji 3D

Zespół Szkół Gospodarczych

Pracownia obsługi turystycznej

Pracownia obsługi hotelarskiej

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Pracownia gastronomiczna

Pracownia obsługi konsumenta

Pracownia turystyczno-geograficzna

Pracownia hotelarska

Zespół Szkół Plastycznych

Pracownia metaloplastyki

Pracownia snycerstwa

Pracownia technik graficznych

Pracownia dekorowania wnętrz

 

Zespół Szkół Samochodowych

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

Pracownia mechatroniki

 

Zespół Szkół nr 2

Pracownia rachunkowości

Pracownia ekonomiczna

Pracownia logistyczna

Pracownia spedycyjna

Zespół Szkół Mechanicznych

Pracownia informatyczna

Pracownia fryzjerska

Pracownia awioniki

Pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu

Pracownia metrologii

Pracownia budowy i eksploatacji statków powietrznych

Zespół Szkół Energetycznych

Pracownia lokalnych sieci komputerowych

Pracownia systemów operacyjnych

Pracownia aplikacji internetowych

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

Pracownia technologii

 

Realizacja zamierzonych działań, oprócz efektów rzeczowych wspomnianych powyżej, przyczyniła się do:

·         dostosowania oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy,

·         wzmocnienia współpracy między szkołami zawodowymi uczestniczącymi w projekcie oraz pracodawcami, oraz

·         stworzenia systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie.

 

Poniżej przerdstawiamy galerię fotograficzną z realizacji projektu:

 


Praktyki z zakresu geodezji

 

Praktyki z zakresu hotelarstwa

 

  

 
Szkolenia z zakresu autoprezentacji

 

kurs wizażu i stylizacji

 

kurs Carvingu i kurs organizacji imprez masowych

  

Pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego - stanowiska komputerowe, teczki o zawodach, filmy edukacyjne, ksiązki, programy multimedialne.

Samolot Koliber w Zespole Szkół Mechanicznych

 

Młot kowalski i prasa walcowa w espole Szkół Plastycznych

 

Zespół Szkół Samochodowych

Zestaw dydaktyczny z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki w Zespole Szkół Elektronicznych

Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół Energetycznych

 

Zespół Szkół Spożywczych

Zespół Szkół Technicznych

Niwelator w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

 

 

 

 


 

*stan na dzień 24.09.2015 r.