Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

                                                                      

 

 

„Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi
Lwowa, Rzeszowa i Lublina”

 

 

 

Nr projektu:  IPBU.01.02.00-76-243/10-00

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

 

 


Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego
Działanie 1.2:
Rozwój turystyki


Partner Wiodący:
Urząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej
Partner nr 1 :
Gmina Miasto Rzeszów
Partner nr 2:
Samorządowa Instytucja Kultury "Ośrodek «Brama Grodzka - Teatr NN»


Wartość projektu:
2 014 354 PLN*
Wartość zadania G.M.Rz.:
167 457 PLN*
Kwota dofinansowania zadania G.M.Rz.:
150 711 PLN*


Okres realizacji:
01.12.2011 r. – 31.05.2015 r.* Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem : Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Opis projektu:

 


Miasto Rzeszów od lat bierze czynny udział w międzynarodowych projektach w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej. Projekt pn.: „Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa” jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym z partnerami z zewnątrz. Jego głównym celem było podniesienie atrakcyjności i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego miast Lwowa, Rzeszowa i Lublina. Cel ten miał zostać zrealizowany w wyniku rozwoju współpracy w sferze turystyki między Partnerami uczestniczącymi w projekcie.


Zakres rzeczowy projektu:

 


Do zadań naszego miasta należało opracowanie i wydanie programu multimedialnego pn.: „Wirtualna podróż podziemną trasą turystyczną w Rzeszowie”, folderu oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących rzeszowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej. Ponadto, przedstawiciele Rzeszowa brali udział w promocji wspólnego szlaku transgranicznego oraz w wizytach studyjnych. Rzeszowscy eksperci uczestniczyli również w przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lwowskiej trasy podziemnej.


 
Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji projektu rozwinięto infrastrukturę turystyczną Rzeszowa, Lwowa i Lublina. Głównym efektem zrealizowanych przez Rzeszów działań było opracowanie i wydanie programu multimedialnego pn.: „Wirtualna podróż podziemną trasą turystyczną w Rzeszowie” oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących rzeszowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej. Dzięki realizacji projektu zwiększono dostępność i polepszono jakość informacji turystycznej o trasach podziemnych partnerów projektu w tym o rzeszowskim szlaku turystycznym „Podziemne miasto”.


 

 

 

 

*stan na dzień 5 czerwca 2015 r.