Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych
im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie

 

Nr projektu RPPK.05.01.00-18-055/12

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

Oś Priorytetowa V : Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1:        Infrastruktura edukacyjna

Instytucja Zarządzająca:   Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                             
www.rpo.podkarpackie.pl
                                                                                               
Beneficjent:                       Gmina Miasto Rzeszów
                                            ul. Rynek 1
                                            35-064 Rzeszów
                                            Telefon: 17 87 54 000
                                            Fax: 17 87 54 105
                                            e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                            www.rzeszow.pl/

                                                           
Wartość projektu:              3 065 081,43  PLN*
Kwota dofinansowania:       892 879,30   PLN*
Wkład własny:                   2 172 202,13   PLN*
 
Okres realizacji:  10.2011-04.2016

 

 

 

 

Opis projektu:

 

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie został utworzony w 1945 r.  i jest to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i ze sprzężoną niepełnosprawnością. Jest to jedyna tego rodzaju placówka edukacyjna na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, dlatego też konieczne jest dbanie o stan techniczny szkoły jak również poziom nauczania, a  w tym odpowiednie wyposażenie oraz dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycję w bazę edukacyjno-dydaktyczna Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. W ramach celu głównego można wyodrębnić:

- poprawę infrastruktury edukacyjno–dydaktycznej ZSS im. UNICEF dla uczniów niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego,

- poprawę dostępności i jakości kształcenia,

- rozwój nowoczesnych metod kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych.


 

Zakres rzeczowy projektu:


 

W ramach zakresu rzeczowe zostały wykonane następujące rodzaje robót:

1.      Ocieplenia ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz dachu;

2.      Remont podestów wejściowych oraz tarasu;

3.      Wymiana stolarki drzwiowej;

4.      Remont łazienek;

5.      Wymiana wind towarowych;

6.      Wymiana instalacji c.o.;

7.      Wymiana instalacji gazowej;

8.      Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej;

9.      Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej;

10.  Wymiana i montaż instalacji elektrycznej;

11.  Wymiana instalacji komputerowej, dzwonkowej, nagłaśniającej;

12.  Poprawa infrastruktury Sali gimnastycznej w tym: zmiana parkietu na nową bezpieczną wykładzinę sportową, instalacji c.o. i elektrycznej, wymiana oświetlenia, grzejników, malowani ścian wewnętrznych oraz ocieplanie i wykonanie nowej elewacji od strony zewnętrznej Sali;

13.  Poprawę infrastruktury i zakup wyposażenia Przedszkola Specjalnego nr 30 ZSS w tym: wymianę instalacji c.o. i elektrycznej, wymianę stolarki drzwiowej oświetlenia, zakup mebli, leżaków tapicerowanych, gruszek do siedzenia i suchego basenu;

14.  Zakup wyposażenia kuchni i wyposażenia dydaktycznego dla pracowni dydaktycznych tj. hotelarskiej i ogrodniczej w tym: tablic interaktywnych, zestawów komputerowych, zestaw mebli hotelowych, wielofunkcyjny wózek hotelowy do obsługi hotelowej, komplet zastaw stołowych, ekspres ciśnieniowy, odkurzacz, mikroskop stereoskopowy, glebogryzarka spalinowa czy zestaw mebli do klasopracowni.

 

 

Efekty realizacji projektu

 

Dzięki realizacji projektu stworzono kompleksową i odpowiednio wyposażoną infrastrukturę dydaktyczną spełniającą określone standardy nauczania, które pozwalają na kształcenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych na jak najwyższym poziomie. Niepełnosprawnym uczniom stworzone zostały profesjonalne warunki do odbywania zajęć edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjnych oraz możliwość organizowania dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych.

Odpowiednio zmodernizowana i wyposażona szkoła pozwala na maksymalne zindywidualizowanie podejścia do uczniów niepełnosprawnych oraz udzielania im wieloaspektowej pomocy przez kadrę nauczycielską ZSS im. UNICEF.

 

 

 

 

 

*stan na dzień 06.07.2016