Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

„Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego”

numer projektu RPPK.04.04.00-18-003/09


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Oś priorytetowa 4:         Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Działanie 4.4:                  Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                         www.rpo.podkarpackie.pl
                                         www.si.podkarpackie.pl/

Beneficjent:    Gmina Miasto Rzeszów
                       ul. Rynek 1
                      35-064 Rzeszów
                      Telefon: 017 87 54 000
                       Fax: 017 87 54 105
                       e- mail: umrz@erzeszow.pl
                       www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa
                                            
Wartość projektu:  
         2 464 130 PLN
Kwota dofinansowania:   1 967 429 PLN
Wkład własny:                    496 701 PLN

Okres realizacji: 12.2009 r. – 12.2010 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznych pojazdów ochrony przeciwpożarowej  i wyposażenia ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Rzeszowa. Lider Projektu - Gmina Miasto Rzeszów realizowała przedsięwzięcie razem z Partnerami Projektu – jednostkami OSP z rzeszowskich osiedli:


- OSP - Słocina z siedzibą przy ul. Paderewskiego 154,
- OSP - Zalesie z siedzibą przy ul. Robotniczej 15,
- OSP – Załęże z siedzibą przy ul. Jana Stączka 40,
- OSP – Biała z siedzibą przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 299.


Powyższe jednostki OSP stanowią część struktury podkarpackiej straży pożarnej, natomiast OSP – Załęże działa również w ramach powstałego w 1995 roku Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


Potrzeba realizacji projektu związana była ze złym stanem sprzętu ratowniczo – gaśniczego tych jednostek; jego wyeksploatowaniem oraz niedoborami, co mogło się przekładać na obniżenie skuteczności akcji strażackich oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta Rzeszowa    i okolic. Środki własne rzeszowskiej OSP pozwalały jedynie na częściowe doposażenie sprzętu, dodatkowo rozłożone w czasie.


Po pojawieniu się możliwości pozyskania środków z zewnątrz, poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, podjęto decyzję o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu nowoczesnego sprzętu strażackiego zapewniającego pełną koordynację działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców oraz związanych z ochroną mienia  i środowiska naturalnego.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup:
- 1 samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego i 2 motopomp dla OSP Rzeszów - Słocina,
- 1 samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego i 2 motopomp dla OSP Rzeszów - Zalesie,
- 1 samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego i 2 motopomp dla OSP Rzeszów – Załęże,
- 1 samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego i 1 motopompy dla OSP Rzeszów – Biała.

 


Zakupiony sprzęt ratowniczo-gaśniczy

 

   

Oficjalne przekazanie nowego sprzętu dla jednostek OSP
 

Efekty realizacji projektu:

Dotychczas używany przez jednostki ochotniczej straży pożarnej wyeksploatowany sprzęt, został zastąpiony nowoczesnymi jednostkami ratowniczo – gaśniczymi. Umożliwia to szybszy dojazd do miejsca zdarzenia oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności działań rzeszowskich jednostek ochotniczej straży pożarnej w codziennych interwencjach oraz w wypadku zagrożeń, powstałych w wyniku pożarów czy powodzi. Przełoży się to na zmniejszenie liczby poszkodowanych osób oraz strat materialnych w wyniku tych zdarzeń. Ograniczenie skutków zagrożeń oraz użycie nowoczesnego, energooszczędnego sprzętu wpływa również na poprawę środowiska naturalnego. Wykorzystanie zakupionego w wyniku realizacji projektu specjalistycznego sprzętu strażackiego znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Rzeszowa i okolicznych miejscowości.*stan na dzień 09.07.2013 r.