Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie

 

 

„Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”

 
Nr projektu RPPK.05.02.00-18-095/09
  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemu w rozwój województwa podkarpackiego

 

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Działanie 5.2:         Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Schemat B               Pomoc społeczna

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego                     
                                        www.rpo.podkarpackie.pl
                                       
Beneficjent:                     Gmina Miasto Rzeszów

                                        ul. Rynek 1
                                        35-064 Rzeszów
                                        Telefon: 017 87 54 000
                                        Fax: 017 87 54 105
                                        e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                        www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu:          6 246 994  PLN*
Kwota dofinansowania:  2 569 107  PLN*
Wkład własny:               3 677 887  PLN*

Okres realizacji: 12.2007 r. – 06.2014 r.*

 
Opis projektu


Projekt pn. "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie" miał na celu poprawę dostępności i jakości usług pomocy społecznej realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej, wyrównanie szans w dostępie do placówek opiekuńczych, zapewnienie mieszkańcom warunków na poziomie obowiązujących standardów. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom niezależności, która będzie dostosowana do poziomu sprawności oraz samodzielności w domach pomocy społecznej.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres prac obejmował modernizacje dwóch Domów Pomocy Społecznej:
1. Budynek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych
2. Budynek DPS przy ul. Powstańców Śląskich
 
Modernizacja obejmowała nadbudowę, przebudowę budynków, docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę systemu instalacji elektrycznych, instalacje solarne, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie przyłącza wody do budynku, dopasowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 
 
DPS przy ul Powstańców Śląskich
 
 
DPS-u przy ul. Powstańców Styczniowych
 
 
Efekty realizacji projektu:
 

 
Modernizacja rzeszowskich Domów Pomocy Społecznej przyczyniła się do zwiększenia powierzchni użytkowej tych budynków:
- przy ul. Powstańców Styczniowych o 207,40m2 oraz kubatury o 5 087,20m3 ,
- przy ul. Powstańców Śląskich o 600,00m2 oraz kubatury o 1 700,00m3 ,
a także spowodowała pełne dostosowanie tych obiektów do standardów wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto realizacja inwestycji przyczyniła się do zapewnienia dodatkowych miejsc pracy, wzrosła liczba korzystających z różnych form terapeutycznych, zwiększyły się szanse osób z terenów wiejskich oczekujących na miejsce w tych placówkach. Zakończona inwestycja zapewniła mieszkańcom warunki godnego i bezpiecznego życia.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu jakości ochrony zdrowia i upowszechniania dostępu do świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego i okolic.

 


 

 

 

 

  


 

*stan na dzień 30.11.2014 r.