Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

  

 

"Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie"
 
 Nr projektu RPPK.05.03.00-18-001/10
 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 Oś Priorytetowa 5:  Infrastruktura publiczna
Działanie 5.3:          Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Schemat B:             Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                                 
www.rpo.podkarpackie.pl
                                           

 Beneficjent:                     Gmina Miasto Rzeszów   
                                          Ul. Rynek 1
                                          35-064 Rzeszów
                                          Telefon: 017 87 54 000
                                           Fax: 017 87 54 105
                                           e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                           www.rzeszow.pl/

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa
                                                 
Wartość projektu:           41 077 909,90PLN*
Kwota dofinansowania:   27 407 098,88 PLN*
Wkład własny:                 13 670 811,02 PLN*

Okres realizacji:   04.2008 r. -  06.2015 r.*


Opis projektu:

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” miał na celu rozwój infrastruktury publicznej dla potrzeb mieszkańców miastai regionu poprzez powstanie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej. Przedmiotem projektu była budowa 9 segmentów zadaszonych trybun stadionu po wschodniej stronie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

 
Zakres rzeczowy projektu:

 

 Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1.    Budowę zadaszonych trybun dla publiczności na 4 716 nowych miejsc wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi,
2.    Budowę żelbetonowego pomostu wejściowego łączącego trybunę z Aleją Powstańców Warszawy,
3.    Rozbudowę infrastruktury o łącznej powierzchni ok 5 500m2 obejmującą drogi dojazdowe od strony wschodni ej trybun, ciąg pieszo-jezdny, dwa zjazdy na płytę boiska, parkingi dla samochodów, place manewrowe.
4.    Wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej i sieci elektroenergetycznych.
5.    Ukształtowanie terenu w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
6.    Zagospodarowanie terenów zielonych.
7.    Likwidację kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z nowoprojektowanymi obiektami i sieciami zewnętrznymi.
8.    Budowę zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami.
9.    Wykonanie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Sprzedaży Biletów na trybunie wschodniej.
10.   Zakup paneli ochronnych na murawę boiska.
11.   Zakup teleskopowego tunelu.
12.   Zakup namiotu sferycznego.
13.   Zakup telebimu (wyświetlacza wielkoformatowego)

  

 


 

  

 Stadion Miejski


 

 

Otwarcie stadionu miejskiego

-

 

 

Europejski Stadion Kultury Koncert "Zjednoczeni w różnorodności"

 

 

Zaplecze sportowe pod trybuną wschodnią

 

 

Efekty realizacji projektu:

 

W ramach efektów rzeczowych powstała nowa trybuna wschodnia stadionu z zadaszeniem, dzięki czemu zwiększona została liczba miejsc siedzących z 9 500 do 11 547. Trybuna została wyposażona w niezbędne instalacje wewnętrzne, a także elementy świetlne, które dają piękne efekty podczas imprez kulturowych organizowanych na stadionie miejskim. Ponadto
pod trybunami zostało wybudowane zaplecze sportowe składające się z zespołu pomieszczeń niezbędnych do kompleksowego rozwiązania zaplecza piłkarskiego dla stadionu miejskiego. Łącznie powstała powierzchnia zabudowy wynosi 5 199,00 m2.

W ramach nowo wybudowanego zaplecza powstały następujące pomieszczenia:
1.    Zaplecze piłkarskie w skład którego wchodzą pomieszczenia szatni dla drużyny gospodarzy i gości wraz z sanitariatami, szatnia dla sędziów wraz z sanitariatami, pomieszczenie delegata i obserwatora meczowego, hol pomieszczenia antydopingowe, siłownia, pomieszczenia odnowy biologicznej, magazyn sprzętu sportowego. Szatnie dla sekcji młodzieżowej składają się z pięciu pomieszczeń szatniowych z sanitariatami. Pomieszczenia pomocy medycznej dla zawodników i sędziów oraz pomocy medycznej dla widzów zostały zlokalizowane w pobliżu traktów prowadzących na zewnątrz stadionu.
2.    Pomieszczenia administracyjno – konferencyjne składające się z: 12 pomieszczeń biurowych, dwóch sal konferencyjnych, pokoju VIP z toaletą i pomieszczenia dla przedstawicieli środków masowego przekazu.
3.    Pomieszczenia magazynowe składające  z 2 pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia pralni z magazynem oraz dwóch pomieszczeń warsztatowych.
4.    Dwa bufety wraz z toaletami zlokalizowane na pierwszym piętrze trybuny.

Ponadto w ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie m.in.:
- 7 000m2 paneli ochronnych, których zadaniem jest ochrona murawy boiska sportowego podczas organizowanych imprez masowych,
- 2 sztuki teleskopowego tunelu,
- namiot sferyczny,
- wielkoformatowy wyświetlacz o wielkości 30m2 wykonanego w technologii LED charakteryzującego się wielkością piksela 10 mm.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia liczby osób korzystających ze stadionu, poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych, a także wizerunku miasta.


 

 

*stan na dzień 09.09.2015r.