Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

„Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”
 
Nr projektu WND-RPPK.02.02.00-18-046/12


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2: Infrastruktura energetyczna

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów, telefon: 17 853 25 60, fax: 17 862 90 20, e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl, www.spzoz1.rzeszow.pl

Wartość projektu:                4 337 787 PLN*
Kwota dofinansowania:        1 638 035 PLN*
Wkład własny:                      2 699 752 PLN*

Okres realizacji: 09.2012 – 06.2014 r.*

 

 

Opis projektu:

Projekt pn.: „Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie” miał na celu poprawę czystości powietrza w Gminie Miasto Rzeszów poprzez redukcje zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował prace termomodernizacyjne tj.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachów i stropu bloku dziecięcego. Poprawę sprawności systemu grzewczego: wymiana przewodów talowych na nowe o niskiej zawartości węgla, wymiana grzejników żeliwnych na stalowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych, montaż zaworów regulacyjnych z funkcją pomiaru przepływu i spadku ciśnienia, odcięcia i odwodnienia, montaż zaworów lub regulatorów różnicy ciśnień, montaż odpowietrzników. Dodatkowo prace remontowo-budowlane: wymiana rynien, rur spustowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana i remont krat okiennych, parapetów okiennych, wymiana konstrukcji pod klimatyzatory, zadaszenie pod schodami, remont schodów i zadaszeń, remont kominów, remont skarpy. 

 Szpital Miejski po zakończeniu projektu

 

Efekty realizacji projektu:


Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania przez budynek Szpitala na ciepło o 1121,99 MWh/rok, nastąpiło ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 243,47 ton/rok. Przeprowadzona termomodernizacja zmniejszy koszty jego ogrzewania, a także zwiększył się komfort użytkowania infrastruktury budynku. Ponad to realizacja projektu zwiększyła atrakcyjność ekologiczną regionu oraz propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i kreowania postaw ekologicznych.
 

 

 

 

*Stan na dzień 30.09.2014 r.