Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

 

 

„Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”


Nr projektu POIS.01.01.00-00-241/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 


Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa
Działanie 1.1:         Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
                                          www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska
                                           www.mos.gov.pl
                                           www.pois.gov.pl

Instytucja Wdrażająca:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
                                           www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Beneficjent:                        Gmina Miasto Rzeszów
                                            ul. Rynek 1
                                            35-064 Rzeszów
                                            Telefon: 017 87 54 000
                                            Fax: 017 87 54 105
                                            e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                            www.rzeszow.pl

Wartość projektu:        9 618 233 PLN*
Kwota dofinansowania:  4 058 761 PLN*
Wkład własny:               5 559 472  PLN*

Okres realizacji: 01.2007 r. – 06.2012 r.*

 

Opis projektu:

Przed przystąpieniem do realizacji projektu sieć kanalizacyjna miasta była już dość dobrze rozwinięta, jednak dostrzegano kilka istotnych niedoborów. Szczególne zauważalne były braki w zakresie uzbrojenia terenu w kanalizację nowopowstających osiedli oraz terenów przyłączonych do Rzeszowa. W dłuższej perspektywie mogło to doprowadzić do zahamowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz utrudnić dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. W konsekwencji oznaczałoby to powolniejszy rozwój miasta oraz obniżenie poziomu życia mieszkańców. W 2007 roku podjęto przygotowania do realizacji projektu w ramach, którego przewidywano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przyłączonych do miasta, które dotąd pozostawały nieskanalizowane. Przedmiot projektu obejmuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach położonych w południowej części Rzeszowa: Słocinie, Zwięczycy oraz Franciszka Kotuli. Zaplanowane zadania miały za zadanie zwiększyć poziom uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu został podzielony na trzy zadania:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina – Leśniczówka oraz Szajerówka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o długości ok. 3,36 km.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym o długości ok. 3,08 km.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym o długości ok. 3,07 km
 

Przepompownia na osiedlu Zwięczyca

Przepompownia na osiedlu Słoneczny Stok

Tablice informacyjne w rejonach: Blogosławionej Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej, ulic Zawiszy i Podgórskiej, osiedla Słocina - Leśniczówka , Szajerówka

 

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu zwiększyła się dostępności mieszkańców Rzeszowa do systemu kanalizacji sanitarnej przy jednoczesnym uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej miasta. Łączna długość nowych odcinków sieci wynosi około 9,51 kilometra długości, natomiast może z niej korzystać co najmniej 3 434 osób. Nastąpiła również poprawa warunków sanitarnych mieszkańców naszego miasta. Ponadto, miejsca w których realizowane są poszczególne zadania projektu, stanowią atrakcyjny rejon dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji stworzy warunki do stałego rozwoju gospodarczego stolicy województwa podkarpackiego

 

 

*W informacji wykorzystano dodatkowo zdjęcia z portali http://www.stanislawgawlowski.pl/ oraz http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/



*stan na dzień 27.02.2014r.